Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Kính gửi quý nhà đầu tưKể từ đầu 2020 đến nay, chúng ta đã trải qua 1 Uptrend kéo dài 11 tháng, và thị trường đều có đặc điểm là sau mỗi khi thông tin dịch bệnh xuất...
Kính gửi quý vịNgày 31/1/2021, chúng tôi đã đưa ra dự báo VNI có khả năng tạo đáy trung hạn tại 998 và điểm đảo chiều tạo đáy là mẫu hình Island Reversal. Quý vị vui...
Kính gửi quý vịVào ngày 15/1, khi VNI 119x, chúng tôi đã đưa ra quan điểm VNI có 80% dấu hiệu kết thúc sóng 3 Elliot và VNI có khả năng điều chỉnh về tối thiểu 1100 và...
[ 15/01/2021 08:49:47 ] DVCSpeculator: Chào buổi sáng [ 15/01/2021 08:49:53 ] DVCSpeculator: Chúc quý vị một ngày trading thành công [ 15/01/2021 08:54:40 ]...
Kính gửi các thành viên DVCSpeculatorTừ 24/3 đến nay VNI đã tăng 548 điểm từ 652 lên 1200 tương đương 84% và theo lý thuyết sóng Elliot thì hiện nay VNIndex đang ở...
[ 01/09/2020 08:41:05 ] DVCSpeculator: Chào buổi sáng [ 01/09/2020 08:41:13 ] DVCSpeculator: chúc quý vị một ngày trading thành công [ 01/09/2020 08:47:38 ]...
[ 11/06/2020 09:06:46 ] DVCSpeculator: Chào buổi sáng [ 11/06/2020 09:06:56 ] DVCSpeculator: Chúc quý vị một ngày trading thành công [ 11/06/2020 09:07:56 ]...
Bạn cần được cấp quyền VIP trở lên để xem được chi tiết nội dung của bài viết này
Bạn cần được cấp quyền VIP trở lên để xem được chi tiết nội dung của bài viết này
Bạn cần được cấp quyền VIP trở lên để xem được chi tiết nội dung của bài viết này
Bạn cần được cấp quyền VIP trở lên để xem được chi tiết nội dung của bài viết này
Bạn cần được cấp quyền VIP trở lên để xem được chi tiết nội dung của bài viết này
Bạn cần được cấp quyền VIP trở lên để xem được chi tiết nội dung của bài viết này
Bạn cần được cấp quyền VIP trở lên để xem được chi tiết nội dung của bài viết này
Bạn cần được cấp quyền VIP trở lên để xem được chi tiết nội dung của bài viết này
Tuyển Dụng Kế Toán Nội BộDVCSpeculator đang cần tuyển 01 vị trí kế toán nội bộ cụ thể như sau:
Hắn đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khóa học tại chức kinh tế ở trường.