Skip to content Skip to navigation
Từ đầu năm chúng tôi đã đưa ra quan điểm Uptrend 7 - 8 tháng đầu năm. Và đến đầu tháng 7 (4/7/2017), chúng tôi liên tục đưa ra cảnh báo thị trường tạo đỉnh với nhịp...
Từ đầu năm tới nay, chúng tôi liên tục lạc quan về thị trường và duy trì quan điểm Uptrend 7 - 8 tháng đầu năm và khuyến nghị liên tục bất cứ lúc nào thị trường điều...
Từ đầu năm tới nay, chúng tôi liên tục lạc quan về thị trường và duy trì quan điểm Uptrend 7 - 8 tháng đầu năm và khuyến nghị liên tục bất cứ lúc nào thị trường điều...
Từ đầu tháng 1/2017, chúng tôi đã tư vấn mua HNG ở vùng giá 7 với kỳ vọng trở thành cổ phiếu chiến lược của cả 2017 (tăng > 100% với thanh khoản cao và vượt trội so...
Bất động sản, xây dựng là ngành mà kết quả kinh doanh có tính chu kỳ rõ rệt. Các pha của thị trường bất động sản gồm “bùng nổ”, “suy thoái” và “hồi phục” nối tiếp nhau...
Đầu tháng 2 khi HNG quanh vùng 8 và HAG quanh vùng 6, chúng tôi đã tư vấn rằng đây sẽ là 2 cổ phiếu chiến lược của chúng tôi xuyên suốt 2017 và 2018 và mức giá hợp lý...
HSG là mã chúng tôi đã tư vấn xuyên suốt từ đầu 2016 đế nay. Trong 2 tháng vừa qua, HSG đi ngang trong biên độ 47 - 52 cho dù thị trường chung đang tích cực. Tuy nhiên...
Năm 2016, thị trường diễn ra theo khá sát với dự báo của chúng tôi. Ngay từ khi Vnindex giảm mạnh từ vùng 550 trong đầu tháng 1/2016, chúng tôi đã đưa ra dự báo...
Từ đầu năm chúng tôi đã đưa ra quan điểm Uptrend 7 - 8 tháng đầu năm.
Bất động sản, xây dựng là ngành mà kết quả kinh doanh có tính chu kỳ rõ rệt.
Theo phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, chúng tôi dự báo TCM sẽ tạo đáy dài hạn thành công tại vùng 22.5 +/- và sau
Bạn cần được cấp quyền VIP trở lên để xem được chi tiết nội dung của bài viết này
Bạn cần được cấp quyền VIP trở lên để xem được chi tiết nội dung của bài viết này
Bạn cần được cấp quyền VIP trở lên để xem được chi tiết nội dung của bài viết này
Bạn cần được cấp quyền VIP trở lên để xem được chi tiết nội dung của bài viết này
Bạn cần được cấp quyền VIP trở lên để xem được chi tiết nội dung của bài viết này
Bạn cần được cấp quyền VIP trở lên để xem được chi tiết nội dung của bài viết này
Bạn cần được cấp quyền VIP trở lên để xem được chi tiết nội dung của bài viết này
Bạn cần được cấp quyền VIP trở lên để xem được chi tiết nội dung của bài viết này
Từ đầu năm tới nay, chúng tôi liên tục lạc quan về thị trường và duy trì quan điểm Uptrend 7 - 8 tháng đầu năm và khuyến
Từ đầu tháng 1/2017, chúng tôi đã tư vấn mua HNG ở vùng giá 7 với kỳ vọng trở thành cổ phiếu chiến lược của cả 2017 (tăn
HSG là mã chúng tôi đã tư vấn xuyên suốt từ đầu 2016 đế nay.
Có bao giờ bạn tự hỏi, củ mật là củ gì và tại sao người ta lại gọi tháng Chạp là tháng củ mật không? 
Hắn đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khóa học tại chức kinh tế ở trường.
Đây là một bài học khá thú vị cho mọi người tham khảo