Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Bài viết này được phát triển trên cách tiếp cận thị trường trong bài viết 10/1/2012 nhưng mang tính cốt lõi và là cơ sở cho các nhận định của tôi trong nhiều năm tới. Do bài viết này mang tính dự báo dài hạn nên sẽ đưa ra nhiều mốc kỹ thuật quan trọng để xác nhận từng xu thế ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Vì vậy độc giả nên đọc kỹ để hiểu rõ cơ sở của những dự báo này.
 
Thị trường từ đầu năm 2012 đến nay đã diễn ra hoàn toàn đúng theo dự báo dài hạn của tôi đã đưa ra từ 10/1/2012 đến nay: Thị trường có Uptrend 4 - 5 tháng đầu năm, 6 tháng tiếp theo rất xấu và nhiều khả năng downtrend dài hạn từ 3/2007 sẽ kết thúc vào cuối 2012 (Click vào đây để xem lại bài viết).
 
Dưới đây là trích đoạn mang tính dự báo tổng quát của bài viết 10/1/2012
Trong các bài viết từ tháng 5 đến nay tôi liên tục đưa ra mốc HNX 47  - 48 +/-  và hiện nay HNX đã tiệm cận sát vùng này. Theo cách tiếp cận thị trường của tôi đưa ra từ đầu năm đến nay thì HNX tại 48 +/- nhiều khả năng là đáy dài hạn của toàn thị trường trong nhiều năm tới (7 - 8 năm tính từ 11/2012). Từ nửa cuối 11/2012 đến cuối năm 2013 sẽ là năm đầu tiên khởi động cho Uptrend dài hạn này. Bước sóng đầu tiên nhiều khả năng sẽ kéo dài từ nửa cuối 11/2012 đến tận cuối tháng 6/2013. Tuy nhiên kịch bản trên cũng cần phải được xác nhận qua một số mốc kỹ thuật như chi tiết bài viết dưới đây:
 
1.    Theo lý thuyết sóng Elliot:
 
·        Xét theo chu kỳ lớn của thị trường từ năm 2000 đến nay (11/2012) - Chu kỳ 12 năm:
 
Thị trường đã tăng trưởng liên tục từ năm 2000 đến 3/2007 (kỳ lên: Uptrend dài hạn) và tụt giảm liên tục kéo dài từ 3/2007 đến nay (kỳ xuống: Downtrend dài hạn). Và tôi dự báo Downtrend dài hạn này sẽ kết thúc ngay trong nửa cuối 11/2012 tại vùng HNX 48 +/- và xấu nhất có thể là HNX 46 để bước vào 1 chu kỳ lớn kéo dài hàng năm (chu kỳ = kỳ lên + kỳ xuống) mà bước sóng đầu tiên trong chu kỳ này có thể bắt đầu từ nửa cuối 11/2012 đến tận cuối tháng 6/2013 tại HNX 86 +/- (hoặc thậm chí là cao hơn). Dự báo này được dựa trên cách tiếp cận chu kỳ lớn theo thuyết sóng Elliot, vì thị trường đã hoàn tất sóng 5 trong sóng C của downtrend 3/2007 - 11/2012 (Uptrend 5 tháng đầu năm đơn giản chỉ là sóng 4 trong sóng C của downtrend 3/2007 - 11/20012, xem lại bài viết 10/2012 để biết chi tiết)
 
Uptrend dài hạn kéo dài hàng năm (5 - 7 năm tính từ 12/2012) này sẽ được xác nhận nếu HNX vượt được 85 +/- trong năm 2013
 
·        Xét trong Downtrend trung hạn từ 8/5/2012 đến giữa 11/2012:
 
HNX đang hoàn thiện sóng 5 trong sóng C của Downtrend dài hạn 3/2007 - 12/2012. Và Sóng 5 trong sóng C này (8/5/2012 đến giữa 11/2012) đã và đang hình thành đủ 5 bước sóng con trong đó. Và bước sóng C/5/5 này nhiều khả năng kết thúc tại vùng 49 +/- để bước vào Uptrend trung hạn. Chi tiết như Chart dưới đây
Uptrend trung hạn này sẽ được xác nhận nếu HNX vượt được 57 +/- trong 2 tháng tới
 
2.    Xét theo mẫu hình
 
·        Mẫu hình Falling Wedge dài hạn:
 
Xét HNX từ 2/2009 đến nay thì HNX đang hình thành nét downtrend cuối cùng trong mẫu hình Falling Wedge dài hạn để chuẩn bị bước vào bước sóng mới. Nếu xét mẫu hình này thì HNX sẽ kết thúc Downtrend từ 10/2009 đến nay tại vùng HNX 48 +/-, và xấu nhất là 46.  Mẫu hình này sẽ được xác nhận nếu HNX vượt được 57 +/-
 
 
Mẫu hình Head & Shoulder 4 năm:
 
Từ 2/2009 đến nay HNX hình thành và đi vào giai đoạn cuối  2 mẫu hình Vai - Đầu - Vai dài hạn (Head & Shoulders). Mẫu hình Head & Shoulder dài hạn đầu tiên là từ 2/2009 đến 12/2012 như chart dưới đây, và theo cách tiếp cận mẫu hình dài hạn gần 4 năm này thì HNX sẽ kết thúc downtrend xấu nhất tại 46
 
Mẫu hình Head & Shoulder dài hạn với chu kỳ nhỏ hơn từ 1/2012 đến 12/2012 như chart dưới đây, và theo cách tiếp cận chu kỳ 11 tháng thì kết quả dự báo  kết thúc downtrend sẽ chính xác hơn và cho kết quả là HNX 50 +/-. Nếu theo cách tiếp cận này thì HNX đã tạo đáy xong
3.    Xét theo kênh giảm giá
 
·        Xét theo kênh giảm giá dài hạn 3 năm 12/2009 - 12/2012:
 
HNX đang nằm trong bước sóng cuối cùng của kênh giảm giá và nếu HNX bứt phá qua đường trend mầu trắng phía trên thì sẽ xác nhận bước vào Uptrend - tương đương với điều kiện HNX vượt được vùng 57 +/-
·        Xét theo kênh giảm giá 7 tháng từ 5/2012 đến 12/2012
 
HNX cũng nằm trong bước hoàn thiện cuối cùng để chuẩn bị bước vào Uptrend trung hạn mới kéo dài trong 7 - 8 tháng tiêp theo. Kịch bản này sẽ được xác nhận nếu HNX vượt qua được kênh giảm giá mầu trắng tương đương HNX vượt được vùng 57 +/- như chart dưới đây
 
  
Xét theo kênh giá ngắn hạn 1 tháng từ 14/10/2012 đến 14/11/2012
 
HNX cũng đang nằm trong bước giảm hoàn thiện cuối cùng để chuẩn bị bước vào Uptrend ngắn hạn mới (1 Uptrend dài hạn được kết hợp từ nhiều Uptrend ngắn và trung hạn). Kịch bản này sẽ được xác nhận nếu HNX vượt qua được kênh giảm giá mầu trắng dưới đây, tương đương HNX phải vượt qua được 52 +/-
4.    Dự Báo
 
Với các lập luận trên, tôi dự báo thị trường sẽ tạo đáy dài hạn tại vùng 48 - 50 ngay trong  tháng 11, xấu nhất có thể là HNX tạo đáy tại 46 +/-. Tuy nhiên HNX cũng có thể đã tạo đáy xong tại 50.3 vào 6/11 (Do bài viết này mang tính dự báo trung và dài hạn nên tôi không đưa ra dự báo ĐIỂM ĐÁY mà chỉ đưa ra dự báo về VÙNG ĐÁY). Quan điểm này sẽ được xác nhận qua các ngưỡng sau:
 
o   Uptrend ngắn hạn (1 tháng) sẽ được xác nhận nếu HNX vượt 52
o   Uptrend trung hạn (6 - 8 tháng) sẽ được xác nhận nếu HNX vượt qua được 57 +/-
  Uptrend dài hạn (> 1 năm) sẽ được xác nhận nếu HNX vượt được 85 +/-. Sau đó thị trường sẽ bước vào 1 Uptrend kéo dài đến 2017 - 2019
o   Nếu trong 2 tháng tới HNX không vượt được 60 thì nhiều khả năng sẽ hình thành 2 đáy dài hạn tại vùng 48 - 50
 
Nếu các ngưỡng trên được xác nhận thì HNX tại 48 - 50  nhiều khả năng là đáy dài hạn của toàn thị trường trong nhiều năm tới. Từ nửa cuối 11/2012 đến cuối năm 2013 sẽ là năm đầu tiên khởi động cho Uptrend dài hạn này. Bước sóng dài hạn đầu tiên nhiều khả năng sẽ kéo dài từ nửa cuối 11/2012 đến tận cuối tháng 6/2013. Các bước sóng ngắn hạn (1 tháng) sẽ được cập nhật trong các bài viết sau
 
Với đặc tính của 1 bước sóng đầu tiên trong 1 chu kỳ mới, tôi dự báo thị trường trong vòng 1 - 2 tháng tới cả index và khối lượng khớp lệnh toàn thị trường sẽ lên khá chậm và đều. Lớp cổ phiếu có khả năng tăng mạnh trong thời gian 1 - 2 tháng tới là những cổ phiếu đầu cơ có tính thanh khoản cao. Tuy nhiên sau bước sóng này sẽ là các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt.
 
5.    Khuyến nghị:
 
Tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng của mỗi nhà đầu tư mà đưa ra các quyết định khác nhau. Nhưng dựa trên các dự báo trên tôi đưa ra khuyến nghị chung nhất như sau:
 
o   Những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro thấp (lợi nhuận kỳ vọng thấp nhưng an toàn ) thì ngay từ đầu năm tôi đã khuyến nghị là nên đứng ngoài thị trường trong cả năm 2012 cho dù tôi đã dự báo được Uptrend 4 - 5 tháng đầu năm. Nhưng những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro thấp có thể bắt đầu mua khi HNX xác nhận Uptrend trung hạn - HNX vượt 57, và cách mua tốt nhất là đợi HNX vượt 57, xuất hiện điều chỉnh test lại ngưỡng 57 rồi mới nên mua vào
o   Những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro trung bình thì nên đợi HNX vượt 52, xuất hiện điều chỉnh kỹ thuật rồi mới nên bắt đầu mua vào
o   Những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao có thể chủ động mua liên tục trong thời gian tới bất kể khi nào thị trường điều chỉnh giảm trong phiên, nên mua mạnh nếu HNX giảm 2 phiên liên tiếp.
o   Các cổ phiếu đáng quan tâm trong 1 - 2 tháng tới là các cổ phiếu đầu cơ có thanh khoản cao. Nếu HNX đã vượt 57 và test lại 57 thành công thì nên tập trung mua các cổ phiếu cơ bản tốt
o   Các cổ phiếu đầu cơ đáng quan tâm là: OGC, PVF, VND, KLS, SSI, LCG, BVS, ASM, HQC, VNE, SAM, SHB
o   Các cổ phiếu cơ bản tốt đáng quan tâm là: DXG, HBC, GMD, HSG, PVS, PPS, PGD, FCN, PPC, VSH, PVC, PGS, DIG, NTP.
 
Bài viết này đã được chuẩn bị cách đây 1 tháng (lý do tôi tạm dừng tư vấn online trên web DVCSpeculator) và cách đây 1 tuần tôi đã gửi email cho toàn bộ nhân viên môi giới tại MBS để tư vấn trước cho khách hàng chuẩn bị cho Uptrend này. Sau đây là thư gửi cho môi giới MBS mà tôi đã gửi cách đây 1 tuần
 
 
Chúc các độc giả DVCSpeculator thành công trong Uptrend tới!
Dương Văn Chung