Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Bài viết này dành cho các member VIP của DVCSpeculator và khách hàng MBS Khu vực phía Bắc từ 22/10 đến 26/10. Sau 26/10, bài viết này sẽ được public rộng rãi cho các độc giả khác có thể đọc được

Từ đầu 2017 tới nay, chúng tôi luôn giữ quan điểm Uptrend trong 11 tháng đầu năm 2017. Tới nay thị trường đã đi hết 10/11 tháng uptrend như dự báo. Như vậy thị trường chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là thị trường sẽ chạm tới đỉnh như dự báo. Với thị trường như hiện nay, chúng tôi có 1 số quan điểm cập nhật như sau:

Xét theo lý thuyết sóng Elliot, về mặt chỉ số, VN30 và VNindex đã đủ điều kiện để tạo đỉnh. Cụ thể như sau:

Đối với chỉ số VN30, xét Uptrend từ 13/12/2016 đến nay, VN30 đã trải qua đủ 5 bước sóng lớn, bước sóng 5 đã có độ dài bằng bước sóng 1. Và trong bước sóng thứ 5 đã hình thảnh đủ 5 bước sóng nhỏ với bước sóng 1/5 = bước sóng 5/5. Cụ thể như đồ thị dưới đây

Độ dài sóng 1 = độ dài sóng 5 trùng lặp với độ dài sóng 1/5 = độ dài sóng 5/5. Như vậy xác suất tạo đỉnh tại vùng VN30 821+/-  này đang rất cao.

Đối với chỉ số VNindex, xét theo Uptrend dài hạn từ 21/1/2016 đến nay thì đã trải qua đủ 3 bước sóng lớn và bước sóng 3 hiện nay đã đạt đủ chiều cao của bước sóng 1.

Như vậy cả VN30 và VNindex đều đã đạt đủ điều kiện về cao độ tạo đỉnh. Xác suất tạo đỉnh của toàn thị trường tại vùng này đang rất cao. Vì vậy quý vị nên cẩn trọng tối đa với thị trường tại vùng này.

Tuy nhiên, xét theo phân lớp cổ phiếu hiện nay, chúng tôi nhận thấy dòng cổ phiếu ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang trong đà tăng khá mạnh và hơn nữa xét về mặt thời gian uptrend, thị trường vẫn còn khả năng duy trì trạng thái như hiện nay khoảng 3 +/- 1 tuần nữa.  Vì vậy sẽ có những khả năng xẩy ra sau đây với thị trường.

Kịch bản 1 (xác suất 25%)

Thị trường đã chính thức tạo đỉnh từ 20/10/2017 và sẽ giảm dần đều qua các phiên tới khi VN30 chạm 738 +/-5 vào nửa cuối tháng 12/2017 mới kết thúc. Nếu kịch bản này xẩy ra thì nhiều khả năng các cổ phiếu ngân hàng & GAS vẫn tăng ngược trend thị trường như đã từng xẩy ra trong giai đoạn 11/2014 đến 2/2015

Kịch bản 2 (xác suất 35%): Kịch bản này giống kịch bản chúng tôi đã đưa ra vào 8/10 vừa qua: http://dvcspeculator.com.vn/content/ngan-hang-chung-khoan-bat-dong-san-d... 

Thị trường sẽ tiếp tục Uptrend đến nửa cuối tháng 11 rồi mới tạo đỉnh cho tới khi VN30 chạm vùng 838 +/- 5 . Nếu kịch bản này xẩy ra thì cũng chỉ có cổ phiếu GAS và nhóm cổ phiếu ngân hàng là đủ khỏe để dẫn dắt thị trường tăng điểm còn phần còn lại của thị trường sẽ phần lớn là sideway hoặc sideway down từ nay cho tới 1/2018. Cụ thể kịch bản như đồ thị dưới đây

Kịch bản 3 (Xác suất 40%).

Thị trường sẽ chỉ sideway up nhẹ từ nay đến đầu tháng 11 với chỉ số VN30 không vượt quá 825 điểm. Với trạng thái này, chỉ số chưa giảm điểm từ nay đến đầu tháng 11 nhưng rất nhiều cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm điểm ngoại trừ GAS và cổ phiếu ngân hàng là đủ sức tăng điểm cho tới đầu tháng 11. Sau đó toàn thị trường sẽ cùng giảm điểm rất mạnh sau 9/11. Cụ thể như kịch bản dưới đây

Với những dự báo như trên, chúng tôi đưa ra khuyến nghị như sau:

- Đối với những danh mục lớn > 20 tỷ thì nên hạ dần Margin và tỷ trọng cổ phiếu trên tài khoản từ nay cho tới 6/11. Ưu tiên nắm giữ cổ phiếu ngân hàng và GAS. Sau 6/11, quan sát thêm thị trường rồi mới quyết định có bán hết hay không

- Đối với danh mục nhỏ < 20 tỷ thì vẫn có thể duy trì cổ phiếu ngân hàng + GAS trên tài khoản nhưng các cổ phiếu khác nên bán luôn. Cổ phiếu ngân hàng + GAS thì giữ đến sau 6/11 mới nên ra quyết định giữ tiếp hay bán (tùy theo phản ứng của nhóm này với thị trường vì nhiều lần nhóm cổ phiếu này vẫn có khả năng đi ngược trend)

- Nếu trong 2 - 3 phiên tới, thị trường có dấu hiệu sụt giảm mạnh luôn kèm với khối lượng lớn (kịch bản 1) thì nên bán luôn tối thiểu 1/2 danh mục rồi sau đó chúng tôi sẽ cập nhật tiếp trạng thái thị trường để đưa ra quyết định tiếp theo

Trân trọng!

DVCSpeculator