Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Ngày 10/5 vừa qua, chúng tôi đã có bài viết bài Update kịch bản VNindex đã áp dụng lý thuyết trò chơi với tổng bằng 0 cho sóng hồi http://dvcspeculator.com.vn/content/update-kich-ban-vni-2018-da-ap-dung-...

Tính đến nay, VNI đã và đang diễn ra theo kịch bản 2 (kịch bản có xác suất 60%), vì vậy chúng tôi có một số quan điểm cập nhật như sau (chỉ 1 kịch bản duy nhất):

1. Chúng tôi vẫn giữ nguyên dự báo VNI sẽ về dưới 950 rồi mới có khả năng tăng thành trend trở lại. Khả năng cao VNI sẽ về vùng 935 +/- 10. Khi VNI dưới 950 chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật để xác định liệu vùng đó có phải là đáy dài hạn của thị trường hay không.

2. Trong ngắn hạn, VNIndex nhiều khả năng sẽ tạo đỉnh của đợt sóng hồi này trong khoảng 1082 +/- 4 từ 15/5 - 21/5. Cụ thể kịch bản như chart dưới đây:

Với nhận định trên, chúng tôi đưa ra khuyến nghị như sau:

- Không mua thêm cổ phiếu mới tại thời điểm này

- Nên chủ động bán ra hết danh mục khi VNI vượt 1077 - 1086

- Cân nhắc short trên TTCK PS khi VNIndex vượt 1077

DVCSpeculator