Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Tổng Công ty Khí Việt Nam (HSX: GAS)
▪ Nửa đầu năm 2023, sản lượng khí khô giảm nhẹ 0.3% svck do huy động cao hơn từ khách hàng điện khí không đủ bù đắp sự sụt giảm từ KH công nghiệp.
GAS được kỳ vọng là đơn vị hưởng lợi chính trong quá trình dịch chuyển sang điện khí LNG tại Việt Nam.
Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 113,900 đồng/cp.

Quý 2/2023:Sản lượng khí vào bờ cao hơn svck, giá dầu cao hơn dự kiến

Sản lượng khí khô sản xuất trong Q2/2023 cao hơn 5% svck nhờ tác động tích cực của El Nino đến việc huy động các nhà máy điện khí. Nửa đầu năm 2023, sản lượng giảm nhẹ 0.3% svck do nhu cầu yếu hơn từ khách hàng công nghiệp. Giá dầu Brent trong Q2/2023 đạt trung bình 78 USD/thùng, cao hơn mức dự phóng của doanh nghiệp (70 USD/thùng) và có dấu hiệu tiếp tục tăng (T8/2023: 85 USD/thùng), hỗ trợ giá bán khí của GAS. Doanh thu và LNST trong Q2/2023 lần lượt đạt 24,043 tỷ đồng (-13% svck) và 3,196 tỷ đồng (-38% svck) do giá dầu thấp hơn svck đồng thời việc mua khí từ các mỏ giá rẻ bị hạn chế.
Đóng vai trò quan trọng trong dịch chuyển điện khí LNG
Việc dịch chuyển sang điện khí LNG là cần thiết cho ngành năng lượng Việt Nam trong giai đoạn từ ngay đến 2030, trong đó GAS đóng vai trò quan trọng khi là đơn vị cung cấp LNG cho các nhà máy điện, đồng thời là đơn vị phát triển các cơ sở hạ tầng liên quan. Mặc dù quá trình chuyển dịch LNG sẽ được hỗ trợ một phần bởi tình hình giá LNG châu Á diễn biến thuận lợi, chúng tôi cho rằng hoạt động này vẫn gặp nhiều khó khăn liên quan đến vòng tròn đàm phán giá điện – đàm phán giá khí của các nhà máy điện khí, ảnh hưởng tới khả năng ký hợp đồng mua LNG dài hạn của GAS.


Về dự án khí – điện Lô B – Ô Môn, chúng tôi cho rằng đây là dự án quan trọng với GAS vì sẽ giúp bù đắp sản lượng khí giảm sút từ các bể cũ như Cửu Long và Nam Côn Sơn. Với giả định quyết định đầu tư cuối cùng được phê duyệt vào đầu năm 2024, ngày đón dòng khí đầu tiên diễn ra vào cuối 2026 – đầu 2027 theo kịch bản tích cực, chúng tôi dự phóng sản lượng khí từ Lô B sẽ đóng góp khoảng 20% tổng sản lượng khí khô sản xuất của GAS trong năm 2027.
Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 113,900 đồng/cổ phiếu
Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu GAS, giá mục tiêu 113,900 đồng/cp, tiềm năng tăng giá 12.3%, thị suất cổ tức 3.6%. Mức giá này phản ánh kỳ vọng của chúng tôi về vai trò quan trọng của GAS trong quá trình dịch chuyển sang điện khí LNG tại Việt Nam cũng như vị thế tài chính vững chắc của doanh nghiệp. Các rủi ro chính đối với khuyến nghị bao gồm: giá dầu giảm xuống mức thấp hơn dự kiến và sản lượng khí khô sản xuất thấp hơn dự kiến.

Nguồn MBS

Tài liệu đính kèm: