Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

GIỮ - Giá mục tiêu: 106,000 VND

Chúng tôi khuyến nghị GIỮ cổ phiếu GAS với các điểm nhấn chính: 1) Doanh nghiệp số 1 ngành khí Việt Nam với quy mô tiếp tục mở rộng; 2) Kết quả kinh doanh năm 2022 khả quan nhờ sản lượng khí hồi phục và đặc biệt giá dầu tăng mạnh: 3) Tiềm lực tài chính mạnh là cơ sở đảm bảo thực hiện tốt các dự án đầu tư trong tương lai; 4) Chính sách cổ tức bằng tiền hấp dẫn với tỷ lệ từ 30-35%/năm.

Thông tin cập nhật
Trong năm 2022, sản lượng khí ẩm tiếp nhận đạt 8 tỷ m2, sản lượng khí khô kinh doanh đạt 7.79 tỷ m3, đạt 89.4% kế hoạch cả năm và tăng 8.9% so với 2021. Sản lượng khí tăng chậm chưa đạt kế hoạch do nhu cầu khí cho sản xuất điện thấp hơn dự kiến, giá dầu khí tăng mạnh làm cho giá thành sản xuất điện tăng cao khiến EVN hạn chế huy động nhiệt điện trong đó có điện khí.
Sản xuất và kinh doanh LPG đạt trên 2 triệu tấn, tăng 2% so với 2021 và hoàn thành 120% kế hoạch cả năm. Sản lượng LPG sản xuất đạt 356 nghìn tấn. Sản lượng Condensate đạt 101 nghìn tấn, hoàn thành 152% kế hoạch, tăng 55% so với 2021.
Doanh thu cả năm đạt 100,723 tỷ đồng, tăng 27.5% so với 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 18,806 tỷ đồng, tăng 67.9%. Lợi nhuận sau thuế đạt 15,066 tỷ đồng, tăng 70.2% so với 2021. Đây là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay mà công ty đạt được nhờ giá dầu tăng mạnh trong năm bất chấp sản lượng khí kinh doanh tăng chậm hơn kế hoạch.
Quý 1.2023 sản lượng khai thác khí toàn ngành đạt 1,97 tỷ m3, vượt 17,6% kế hoạch quý, tương đương với quý 1.2022.
Triển vọng 2023 và các năm tiếp theo
Trong năm 2023, chúng tôi dự báo sản lượng khí khô sẽ tiếp tục hồi phục nhờ khách hàng điện sẽ tiêu thụ nhiều hơn trong bối cảnh nhu cầu điện tăng và thủy điện đã đi qua mức đỉnh, nhiệt điện sẽ được huy động nhiều hơn. Dự báo sản lượng khí khô đạt 8.25 tỷ m3 (+6%), sản lượng LPG đạt 2.25 triệu tấn (+10%) nhờ vào việc cung cấp khí nguyên liệu cho nhà máy Hóa dầu Long Sơn khi đi vào vận hành thương mại từ giữa năm 2023, sản lượng Condensate dự báo đạt mức 80 nghìn tấn.
Với kịch bản cơ sở giá dầu trung bình đạt 85 usd/thùng, Chúng tôi dự báo doanh thu năm 2023 có thể đạt 92,075 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13,066 tỷ đồng, lần lượt bằng 91% và 69 % của năm 2022. Thu nhập mỗi cổ phần năm 2023 đạt 5,193 đồng/cổ phần.
Trong trung và dài hạn, theo chiến lược phát triển ngành khí và dự thảo Quy hoạch điện 8, nhu cầu khí tự nhiên cho phát điện tăng lên mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu khí cho điện (đến 2030, công suất các nhà máy điện khí dự kiến đạt 29.7-38.8GW, tương ứng nhu cầu khí là khoảng 30-35 tỷ m3/năm).
Chúng tôi dự báo tăng trưởng kép (CAGR) sản lượng khí kinh doanh của GAS đạt mức 14% trong giai đoạn 2022-2030.

Nguồn MBS