Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Kính gửi Quý nhà Đầu tư

Để hỗ trợ trực quan cho nhà đầu tư hiểu rõ và thực hành được theo phương pháp đầu cơ xu thế của chúng tôi và để chuẩn bị cho sản phẩm Copytrade, từ ngày 31/5/2021, chúng tôi đã tạo ra 1 tài khoản mẫu có số dư đầu kỳ là 1 tỷ tiền mặt, và liên tục cập nhật hàng ngày/trong phiên cho các nhà đầu tư MBS SGD1 trong nhóm kín Facebook hoặc qua Tư vấn online trên web DVCSpeculator: http://dvcspeculator.com.vn/chat/vip.

Đến nay là tròn 14 tuần giao dịch tương đương 3 tháng  (31/5 - 1/9) và kết quả danh mục mẫu như sau:

 

Để có thể tham khảo chi tiết danh mục mẫu và nhận tư vấn cụ thể, quý vị vui lòng liên hệ với Broker MBS SGD1 hoặc mở tài khoản online qua app MBS với ID 6666.

DVCSpeculator