Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

26/9/2021

Kính gửi Quý nhà Đầu tư

Để hỗ trợ trực quan cho nhà đầu tư hiểu rõ và thực hành được theo phương pháp đầu cơ xu thế của chúng tôi và để chuẩn bị cho sản phẩm Copytrade, từ ngày 31/5/2021, chúng tôi đã tạo ra 1 tài khoản mẫu có số dư đầu kỳ là 1 tỷ tiền mặt, và liên tục cập nhật hàng ngày/trong phiên cho các nhà đầu tư MBS SGD1 trong nhóm kín Facebook hoặc qua Tư vấn online trên web DVCSpeculator: http://dvcspeculator.com.vn/chat/vip.

Đến nay là tròn 17 tuần giao dịch  (31/5 - 24/9) và kết quả danh mục mẫu như sau:

  • TSR:  1,055.8 tương đương lãi 5.5% so với đầu kỳ và giảm mạnh 10.76% so với tuần trước và lãi 10.3% so với tháng trước. Chúng tôi đánh giá đây là tuần kém hiệu quả của danh mục mẫu khi danh mục giảm 10.76% so với tuần trước trong khi thị trường chỉ giảm 0.11%. Nguyên nhân của việc danh mục mẫu kém hiệu quả trong tuần vừa qua là do 2 nguyên nhân chính.....

Để biết thêm thông tin chi tiết về danh mục mẫu, quý vị vui lòng click vào đây http://dvcspeculator.com.vn/content/vip-bao-cao-dvcspeculator-index-nav-... . Để trở thành member của DVCSpeculator, xin quý vị vui lòng nhập ID 6666 khi mở tài khoản online qua app MBS 

DVCSpeculator