Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

12/9/2021

Kính gửi Quý nhà Đầu tư

Để hỗ trợ trực quan cho nhà đầu tư hiểu rõ và thực hành được theo phương pháp đầu cơ xu thế của chúng tôi và để chuẩn bị cho sản phẩm Copytrade, từ ngày 31/5/2021, chúng tôi đã tạo ra 1 tài khoản mẫu có số dư đầu kỳ là 1 tỷ tiền mặt, và liên tục cập nhật hàng ngày/trong phiên cho các nhà đầu tư MBS SGD1 trong nhóm kín Facebook hoặc qua Tư vấn online trên web DVCSpeculator: http://dvcspeculator.com.vn/chat/vip.

Đến nay là tròn 15 tuần giao dịch  (31/5 - 10/9) và kết quả danh mục mẫu như sau:

  • TSR:  1,184 tr tương đương lãi 18.45% so với đầu kỳ và tăng 1.49% so với tuần trước đó . Chúng tôi đánh giá đây là 1 kết quả tốt bởi chỉ số VNIndex chỉ tăng 0.8% trong tuần vừa qua. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng lợi nhuận theo tuần đang có dấu hiệu chậm lại (+ 1.49% trong tuần vừa qua so với 10.1% của tuần trước đó).....
  • ......

Để có thể tham khảo chi tiết danh mục mẫu và nhận tư vấn cụ thể, quý vị vui lòng liên hệ với Broker MBS SGD1 hoặc mở tài khoản online qua app MBS với ID 6666.

DVCSpeculator