Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Để hỗ trợ trực quan cho nhà đầu tư hiểu rõ và thực hành được theo phương pháp đầu cơ xu thế của chúng tôi và để chuẩn bị cho sản phẩm Copytrade, từ ngày 31/5/2021, chúng tôi đã tạo ra 1 tài khoản mẫu có số dư đầu kỳ là 1 tỷ tiền mặt, và liên tục cập nhật hàng ngày/trong phiên cho các nhà đầu tư MBS SGD1 trong nhóm kín Facebook hoặc qua Tư vấn online trên web DVCSpeculator: http://dvcspeculator.com.vn/chat/vip.

Đến nay là tròn 18 tuần giao dịch  (31/5 - 24/9) và kết quả danh mục mẫu như sau:

  • TSR: 1,040.5 tương đương lãi 4.05% so với đầu kỳ và giảm 1.44% so với tuần trước. Chúng tôi đánh giá đây là tuần kém hiệu quả thứ 2 liên tiếp của danh mục mẫu vì giảm mạnh hơn Vnindex (-1.2%). Tuy nhiên những phiên cuối tuần vừa qua phản ứng các lớp cổ phiếu trong danh mục mẫu đã bắt đầu thể hiện tốt hơn thị trường chung nên chúng tôi cho rằng kết quả xấu này chỉ là tạm thời và khả năng cao tuần sau sẽ là tuần khởi sắc của danh mục mẫu.
  • Nguyên nhân kết danh mục mẫu trong thời gian vừa qua là do:
  • Khách quan thị trường trong trạng thái sideway nên dòng tiền liên tục xoay vòng các lớp cổ phiếu dẫn đến tỷ suất sinh lời các nhóm cổ phiếu trong giai đoạn này không ổn định.
  • Chủ quan: Chiến lược trading chưa phù hợp cho trạng thái sideway vì giai đoạn sideway không nên sử dụng Margin (trong khi tài khoản mẫu liên tục full margin), chiến lược giai đoạn này phù hợp nhất là chỉ nắm giữ cổ phiếu với tỷ trọng nhỏ, chấp nhận tài khoản không hiệu quả trong ngắn hạn và đợi khi thị trường xuất hiện trend rõ ràng thì mới gia tăng tỷ trọng margin. Nếu tỷ trọng đòn bẩy cao thì cần phải chủ động trading chốt lãi non nhưng danh mục mẫu có lãi > 21% không chốt (tỷ suất sinh lời 21% trong 1 tháng thị trường sideway là một con số rất cao)
  • ......

Để biết thêm thông tin chi tiết về danh mục mẫu, quý vị vui lòng click vào đây http://dvcspeculator.com.vn/content/vip-bao-cao-dvcspeculator-index-nav-...  Để trở thành member của DVCSpeculator, xin quý vị vui lòng nhập ID 6666 khi mở tài khoản online qua app MBS 

DVCSpeculator