Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Nhận Ủy Thác 2022 - Kỳ Vọng Lợi Nhuận Tối Thiểu 35% Chưa Tính Đòn Bẩy.

Hiện nay DVCSpeculator nhận thấy có một số cơ hội đầu tư lớn cho 2022 có thể giải ngân quy mô vốn lớn với mức độ an toàn cao nên DVCSpeculator nhận ủy thác cụ thể như sau:

 - Hình thức: Không bao lỗ, 80 - 20

 - Quy mô: Tối thiểu 2 tỷ, tối đa không giới hạn

 - Đòn bẩy: Có hoặc không tùy nhu cầu

 - Lợi nhuận kỳ vọng: Tối thiểu 35%/năm chưa tính đòn bẩy (khả năng cao sẽ đạt 50 - 100%).

 - Kỳ hạn: 1 năm

 - Hạn chót nhận ủy thác: chỉ nhận trước 20/1/2022

 - Lợi nhuận chia:

 ○ Lợi nhuận dưới 10% không lấy phần thưởng

 ○ Chuyển tiền trước 4/1/2022: Lợi nhuận dưới 20% không lấy phần thưởng

 ○ Chuyển tiền trước 7/1/2022: Lợi nhuận đưới 15% không lấy phần thưởng

 - Cam kết từ phía khách hàng: Khách không can thiệp lệnh vào quá trình ủy thác.

 - Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline: 0936090512

DVCSpeculator