Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Với diễn tiến đó tôi cho rằng quan điểm dài hạn đưa ra từ 18/8 có khả năng bị sai rất cao (đã có điều kiện cần nhưng không có điều kiện đủ) và tôi nghiêng về kịch bản 2 đã đưa ra từ phiên 1/11/2011: "Nếu trong 5 phiên tới thị trường chỉ duy trì được trạng thái sideway quanh vùng 67.5 - 70 hoặc thủng 67.5 thì khả năng rất cao HNX sẽ thủng 65 và về vùng 60 vào cuối tháng 11. Hoặc thậm chí là về vùng 55 +/- vào cuối tháng 12".

Với quan điểm đó tôi dự báo trong ngắn và trung hạn trong thời gian tới như sau:

  • Trong ngắn hạn: Thị trường sẽ có vài phiên hồi nhẹ với khối lượng nhỏ đưa HNX từ vùng 65.5 +/- lên vùng 68 +/-. Dẫn dắt sự hồi phục của thị trường sẽ chủ yếu từ các cổ phiếu vốn hóa lớn và một vài cổ phiếu có tính dẫn dắt thị trường do các cổ phiếu có tính dẫn dắt thị trường hiện nay chưa thủng mức hỗ trợ cũ (Index phá ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn trước các cổ phiếu dẫn dắt thị trường)
  • Trong trung và dài hạn: sau khi hồi lên vùng vùng 68 +/-, HNX sẽ về ngưỡng 60 +/- và nhiều khả năng tại đây sẽ có 1 sóng lên nhỏ đủ chu kỳ T 4 - T 8. Sau đợt hồi này  nhiều khả năng HNX sẽ về vùng 55 +/-
  • Quan điểm trên sẽ sai nếu HNX Break đường trend mầu trắng. Các yếu tố cơ bản hiện nay vẫn chưa hỗ trợ cho dòng tiền vào mạnh TTCK cho dù mức giá hiện nay đã khá rẻ nếu xét tỷ số E/P và tỷ suât sinh lời giữa các kênh đầu tư hiện nay.

 

Cụ thể kịch bản dự báo như chart dưới đây

Khuyến nghị:

Tùy từng mức độ rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng mà các Broker sẽ đưa ra tư vấn phù hợp nhưng với quan điểm cá nhân tôi thì dựa vào những dự báo và nhận định trên thì nhà đầu tư nên tận dụng những phiên phục hồi để tăng tỷ trọng tiền mặt trong tài khoản.

DVCSPECULATOR