Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

NH TMCP TIÊN PHONG (HSX: TPB)
LN ròng 2024-2025 được dự báo tăng trung bình 30%/năm, dựa trên mức nền thấp của 2023, và khi tín dụng tăng 16%-18% và NIM cải thiện (+2 điểm cơ bản) trong 2024-2025.
Chất lượng tài sản được kỳ vọng cải thiện trong 6 tháng cuối năm khi (1) tín dụng tăng trở lại; (2) Lợi nhuận tăng trưởng tốt khiến ngân hàng có nhiều dư địa để củng cố bộ đệm dự phòng.
Chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP với mức giá mục tiêu 20,850 đồng/cổ phiếu, do (1) điều chỉnh tăng 6%/15% LNST 2024/2025 sv dự báo gần nhất; (2) giá trị sổ sách được dùng là trung bình 24-25 thay vì ở cuối năm 2024 trước đó.

Tín dụng kì vọng bật tăng trở lại trong 6 tháng cuối năm 2024.
Dư nợ tín dụng của TPB Q1/24 giảm 3.3% sv đầu năm, với sự sụt giảm đồng thời của cả hai mảng dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp (-2%/-23% sv cuối năm 2023). Tuy nhiên, tín dụng được kỳ vọng sẽ đạt 16% cho cả năm 2024F, và 18% trong năm 2025F, dựa trên cơ sở (1) việc hạ lãi suất cho vay góp phần kích thích lại nhu cầu tín dụng trong giai đoạn 24-25; (2) mảng khách hàng doanh nghiệp – mảng đóng góp tăng trưởng chính trong năm 2023 được kỳ vọng tiếp tục dẫn dắt trong 2024; (3) TPB có lịch sử tăng trưởng tín dụng ấn tượng trong nhiều năm.


Chất lượng tài sản suy giảm, tuy nhiên nợ xấu được kỳ vọng đã tạo đỉnh trong 2023.
Tỷ lệ nợ xấu Q1/24 tăng 0.19% sv 2023, ghi nhận 2.23%, thấp hơn mức 2.48% của trung bình ngành (loại trừ NVB do outlier). Trong khi đó, tỷ lệ nợ nhóm 2/ tổng dư nợ ghi nhận mức 2.7%, giảm 12 điểm cơ bản so với 2023. Nợ xấu của TPB được kì vọng đã tạo đỉnh khi nợ xấu hình thành liên tục giảm từ Q2/23 đến nay. Dư nợ nhóm 2 cũng đã tạo đỉnh trong Q3/23 và đang có xu hướng giảm dần. Chính vì vậy, khi (1) tín dụng tăng trưởng trở lại; (2) kinh tế phục hồi; và (3) Thông tư 02/2023/TT-NHNN được gia hạn, sẽ góp phần cải thiện khả năng trả nợ của người dân.


Chúng tôi dự báo LNST tăng trưởng trung bình 30% giai đoạn 2024-25.
Dự báo của chúng tôi dựa trên cơ sở: (1) dựa trên mức nền thấp của năm 2023 (2023: -29% svck); (2) tăng trưởng tín dụng đạt 16% trong năm 2024 và 18% trong 2025; (3) NIM sẽ được duy trì quanh mức 4%, tương đương so với 2023 và NIM được cải thiện nhẹ trong 2025. Chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP đối với TPB với mức định giá 20,850 đ/cp, cao hơn 4.8% sv dự báo gần nhất, do (1) điều chỉnh LNST 2024/2025 tăng 6%/15% sv dự báo gần nhất, (2) Giá trị sổ sách được dung ở thời điểm trung bình 2024-25 thay vì ở thời điểm cuối 2024 trước đó. Tiềm năng tăng giá 14.7% (đã bao gồm tỷ suất cổ tức 2.4%).

Nguồn MBS

Tài liệu đính kèm: