Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

NH TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (HSX: TCB)

LNST Q1/2024 tăng trưởng vượt kỳ vọng
LNST Q1/2024 tăng mạnh 38.3% svck nhờ thu nhập hoạt động tăng 31.8% svck trong khi CIR giảm mạnh xuống mức 26.5%.
Chúng tôi thay đổi khuyến nghị sang TRUNG LẬP đối với TCB và giá mục tiêu mới là 50,300 đ/cp do giá cổ phiếu đã phản ánh rất tích cực những triển vọng về tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2024.

KQKD Q1/2024 tăng trưởng khả quan
Trong Q1/2024, TCB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 12,261 tỷ đồng (+31.8% svck), trong đó thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi tăng lần lượt 30.2% và 35.7% svck. NIM tăng mạnh 23 điểm cơ bản svck cùng với TTTD đạt 7.1% so với cuối 2023 giúp thu nhập lãi thuần tăng khả quan. Thu nhập từ phí tăng 11.7% svck, thu nhập từ hoạt động kinh doanh vàng & ngoại hối ghi nhận lãi 544 tỷ đồng trong Q1/2024 trong khi cùng kỳ lỗ 229 tỷ đồng. Các khoản thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán đạt 1,073 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 1 tỷ đồng. Chi phí trích lập dự phòng đạt 3,249 tỷ đồng (+126.5% svck) nhưng với tỷ lệ CIR giảm xuống mức thấp kỷ lục 26.5%, LNST Q1/2024 tăng khả quan lên mức 6,277 tỷ đồng (+38.3% svck).


Chất lượng tài sản không quá cải thiện so với cuối 2023
Tỷ lệ NPL và nợ nhóm 2 tại cuối Q1/2024 đạt lần lượt 1.13% và 1.09%, đi ngang so với cuối năm 2023, trong bối cảnh tín dụng của TCB tăng mạnh cho thấy rủi ro suy giảm chất lượng tài sản trong những quý tiếp theo vẫn còn lớn. Dư nợ nhóm 2 và nợ xấu tăng lần lượt 37.5% và 5.3% so với cuối năm 2023. Dư nợ tái cơ cấu theo Thông tư 02 tại 31/03/2024 đạt 7.6 nghìn tỷ đồng nhưng đến thời điểm hiện tại đã xóa 5.8 nghìn tỷ đồng, do đó TCB cũng kỳ vọng số liệu tại cuối Q2/2024 dư nợ tái cơ cấu này sẽ đạt 1.6 nghìn tỷ đồng (chiếm 0.2% dư nợ hiện tại của TCB).


Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu mới là 50,300 đ/cp
Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 50,300 đ/cp do (i) P/B mục tiêu 12 tháng đạt 1.2x (cao hơn 12% so với P/B mục tiêu 1.1x trong dự báo gần nhất) do KQKD rất khả quan của TCB trong Q1/2024; (ii) chúng tôi cũng nâng dự báo LNST 2024-2025 lên lần lượt 3.0% và 7.3%. Tuy nhiên, những diễn biến tích cực của cổ phiếu trong 4 tháng đầu năm 2024 đã phản ánh triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2024, do đó chúng tôi thay đổi khuyến nghị sang TRUNG LẬP.


Nguồn MBS

Tài liệu đính kèm: