Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

MUA, Giá mục tiêu: 29,810 VND (upside: 23.2%)


Kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan trong quý 1 năm 2023, động lực chính đến từ sự tăng trưởng đồng đều ở khoản thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4,135 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2022 Định giá cổ phiếu ở mức 29,810 đồng/cổ phiếu, chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu ACB.

Thông tin cập nhật


Kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan. Tổng thu nhập hoạt động trong 3 tháng đầu năm tăng 15.6% so với cùng kỳ, với động lực chính đến từ khoản thu nhập lãi thuần và ngoài lãi đều có sự tăng trưởng svck. Khoản thu nhập lãi thuần tăng 14% svck, và thu nhập ngoài lai tăng 21% svck.


Chất lượng tài sản ổn định. Mặc dù, tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 đều tăng trở lại trong quý 1, nhưng chúng tôi cho rằng tỷ lệ nợ xấu tăng lên vẫn nằm trong tầm kiểm soát và phía ngân hàng cũng đã có sự chuẩn bị từ những khoản trích lập dự phòng trước đó.


NIM trong quý 1 năm 2023 tiếp tục ổn định cho thấy khả năng sinh lời tốt của ACB.

Ngân hàng có tổng tài sản đạt 611,224 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng giảm 0.6% 3 tháng đầu năm, đạt gần 411.3 nghìn tỷ đồng (ngân hàng không đầu tư TPDN).

Định giá cổ phiếu: Tại mức giá hiện tại 24,200 đồng/ cổ phiếu, chúng tôi khuyến nghị MUA với cổ phiếu ACB, với giá mục tiêu sau 12 tháng là 29,810 đồng/ cổ phiếu theo phương pháp kết hợp giữa RI và P/B.


Nguồn MBS