Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Ngân hàng: Báo cáo KQKD Q1/2024


Tăng trưởng tín dụng (TTTD) toàn ngành chỉ đạt 0.98% so với cuối năm 2023 tính đến hết Q1/2024.
Tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 các ngân hàng niêm yết (NHNY) cuối Q1/2024 tăng lần lượt 24 và 16 điểm cơ bản so với cuối năm 2023.
Chúng tôi dự báo LNST của các ngân hàng theo dõi sẽ tăng 21.8% trong năm 2024 trong khi NPL được dự báo đi ngang so với cuối 2023.


LNST Q1/24 các ngân hàng niêm yết (NHNY) tăng 9.6% svck trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng thấp
Tổng thu nhập hoạt động các NHNY trong Q1/24 tăng khiêm tốn 7.6% svck trong đó thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi tăng lần lượt 8.1% và 5.6% svck.
Uớc tính cuối Q1/24 tăng trưởng tín dụng của các NHNY chỉ đạt 1.9% so với đầu năm, thấp hơn nhiều so với con số 3.9% cùng kỳ. NIM trung bình toàn ngành trong Q1/24 ở mức 3.4%, giảm 20 điểm cơ bản svck và giảm 9 điểm cơ bản so với Q4/2023 nhờ chi phí vốn giảm mạnh hơn so với tỷ suất sinh lợi tài sản.
Chỉ số hoạt động CIR trung bình các NHNY giảm xuống mức 31.6% trong Q1/24 so với mức 32.0% của Q1 năm ngoái, đưa lợi nhuận trước dự phòng tăng 1.9% svck. Chi phí trích lập của các NHNY tăng 5.4% svck đưa LNST của các NHNY tăng 9.6% svck, trong đó, nhóm NHTMCP Nhà nước tăng 0.6%, nhóm NHTMCP tư nhân tăng 14.9% svck.


Chất lượng tài sản có xu hướng giảm
Tỷ lệ NPL trung bình của các NHNY ở mức 2.17% cuối Q1/24, nhích lên so với con số 1.93% cuối 2023 vck, thấp hơn 7 điểm cơ bản so với mức đỉnh trong Q3/2023. Tỷ lệ nợ nhóm 2 cũng tăng nhẹ lên mức 2.10% so với 1.94% cuối 2023. Quy mô nợ xấu của các NHNY tăng 48.5% svck trong Q1/24 tăng 48.5% svck trong khi chi phí trích lập chỉ tăng nhẹ 5.4% khiến tỷ lệ bao nợ xấu (LLR) suy giảm đáng kể. LLR trung bình chỉ đạt 87.5% cuối Q1/24, giảm đáng kể so với mức 94.6% cuối 2023 và 120.7% cuối Q1 năm ngoái.


Chúng tôi điều chỉnh tăng trưởng LNST 2024 các NH trong danh mục theo dõi xuống còn 21.8% svck.
KQKD Q1/2024 của các ngân hàng theo dõi thấp hơn 14.3% so với dự báo của chúng tôi phản ánh triển vọng lợi nhuận 2024 có thể sẽ kém khả quan hơn so với dự báo. Do đó, chúng tôi điều chỉnh dự báo tăng trưởng LNST cả năm 2024 của các ngân hàng theo dõi xuống 21.8%, so với mức 23.6% trong dự báo gần nhất do.


Chúng tôi lựa chọn HDB cho năm 2024.
Chúng tôi cho rằng những ngân hàng duy trì được chất lượng tài sản không quá suy giảm trong 2 quý gần (TCB, HDB, VCB, VPB,…) đây nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với toàn ngành (TCB, HDB,…) sẽ có được KQKD khả quan trong năm 2024 khi nội tại của ngân hàng được thể hiện trong giai đoạn tín dụng yếu sẽ phát huy tối đa trong giai đoạn phục hồi. Do đó, lựa chọn của chúng tôi gồm HDB.


Rủi ro đầu tư trong giai đoạn 2024-2025
Sự phục hồi của tín dụng là tương đối chậm so với dự báo của chúng tôi, đặc biệt là dư nợ dành cho nhóm KHCN. Điều này có thể khiến NIM của các ngân hàng bán lẻ như VPB, VIB,…không thể phục hồi như dự báo. Ngoài ra, chất lượt tài sản cũng cần tiếp tục được theo dõi vì đang tiệm cận vùng đỉnh Q3/2023

Nguồn MBS

Tài liệu đính kèm: