Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 29/04/2022 08:14:49 ] DVCSpeculator: Chào buổi sáng

[ 29/04/2022 08:14:56 ] DVCSpeculator: Chúc quý vị một ngày trading thành công

[ 29/04/2022 08:15:20 ] DVCSpeculator: Hôm nay chúng tôi không có quan điểm mới so với các phiên gần đây và đầu phiên 22/4 http://dvcspeculator.com.vn/content/lich-su-tu-van-vip-online-22042022 . Theo đó chúng tôi xác định: thị trường gẫy Uptrend và bước vào downtrend trung và dài hạn. Với diễn biến ngắn hạn phiên hôm qua chúng tôi có một số quan điểm dự báo cập nhật như sau:

[ 29/04/2022 08:15:27 ] DVCSpeculator: - Dài hạn từ nay đến cuối 2022 - đầu 2023, VNIndex sẽ giao động quanh vùng 1200 - 1400 như chart dự báo đính kèm

[ 29/04/2022 08:15:41 ] DVCSpeculator: - Trung hạn: VNIndex sẽ về 1200 và tạo đáy tại đây vào khoảng đầu tháng 6, sau đó VNIndex sẽ bật mạnh trở lại 1400 +/-

[ 29/04/2022 08:16:57 ] DVCSpeculator: - Ngắn hạn: VNIndex sẽ tạo 2 đỉnh quanh vùng 136x - 137x từ hôm nay cho đến 9/5. Khả năng điểm cao nhất phiên hôm qua hoặc điểm cao nhất phiên hôm nay là đỉnh 1. Sau khi tạo đỉnh 1 VNI sẽ có 1 cú rũ mạnh về sát 1300 sau đó lại tăng trở lại tạo đỉnh 2 vào 6 - 9/5 rồi sau đó sẽ giảm về 1200

[ 29/04/2022 08:17:05 ] DVCSpeculator: Với quan điểm trên, chúng tôi đưa ra khuyến nghị như sau:

[ 29/04/2022 08:18:55 ] DVCSpeculator: - Từ hôm qua chúng tôi đã khuyến nghị cắt lỗ 2/3 hàng kẹp và chốt lãi hàng bắt đáy. Từ bây giờ đến khi VNI về 1200 chúng tôi xác định sẽ đứng ngoài thị trường cơ sở để quan sát chọn lọc hàng cho giai đoạn sau.

[ 29/04/2022 08:20:03 ] DVCSpeculator: - Nếu có hàng kẹp thì nên bán dần ra từ bây giờ cho đến 9/5. Hạn chế tối đa việc mua vào tại thời điểm này

[ 29/04/2022 08:21:10 ] DVCSpeculator: - Quý vị cần tập dượt kỹ phái sinh để short sau 9/5. Hôm qua chúng tôi đã đóng vị thể Long tại 1400 và short nháp tại 1392. Short chính sẽ thực hiện sau 6/5

[ 29/04/2022 09:06:04 ] DVCSpeculator: Chúng tôi đóng vị thế Short 1393. Tạm thời ngồi yên quan sát kỹ thị trường đợi hồi mạnh rồi short sau

[ 29/04/2022 09:24:35 ] DVCSpeculator: Chúng tôi Long rất ít tại 1392

[ 29/04/2022 09:32:01 ] DVCSpeculator: Chúng tôi xác định VNI sẽ hồi phục lên 1365 - 1375 sau đó sẽ tạo đỉnh sóng hồi tại đây nên các nhịp hồi lên chúng tôi sẽ Long với vị thế rất ít để lấy cảm giác thị trường. Khi đến vùng giá mục tiêu sẽ Short với vị thế = 2 - 5 lần vị thế đã Long trước đó

[ 29/04/2022 10:00:25 ] DVCSpeculator: Chúng tôi đóng Long > 1400

[ 29/04/2022 10:23:35 ] DVCSpeculator: Chúng tôi S nhẹ > 1410

[ 29/04/2022 10:24:54 ] DVCSpeculator: VNI > 1360 chúng tôi sẽ bán hết cơ sở phần còn lại

[ 29/04/2022 10:33:43 ] DVCSpeculator: Chúng tôi S thêm 1 chút tại 1414.5

[ 29/04/2022 10:37:47 ] DVCSpeculator: Chúng tôi short thêm tại 1417

[ 29/04/2022 10:38:09 ] DVCSpeculator: Cơ sở chúng tôi bán hết khi VNI vượt 1360

[ 29/04/2022 10:47:36 ] DVCSpeculator: Chúng tôi short thêm 1413.5

[ 29/04/2022 10:58:48 ] DVCSpeculator: Chúng tôi short thêm 1410

[ 29/04/2022 11:04:10 ] DVCSpeculator: Sáng nay Chúng tôi dự báo VNi sẽ chạm 136x - 137x trong khi hiện nay thị trường đang yếu nên chúng tôi chấp nhận bán non hết phần cơ sở tại 1360 vì khi thị trường đang ở giai đoạn nhậy cảm thì nên chấp nhận bán non hơn mốc dự báo để an toàn

[ 29/04/2022 01:19:30 ] DVCSpeculator: Sáng nay giá Short trung bình của chúng tôi là 1413.5 và vẫn giữ đến nay chưa đóng

[ 29/04/2022 01:52:55 ] DVCSpeculator: Chúng tôi đóng short 1418.5

[ 29/04/2022 02:02:40 ] DVCSpeculator: Chúng tôi S lại 1410