Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 20/06/2022 09:03:50 ] DVCSpeculator: Chào buổi sáng

[ 20/06/2022 09:03:56 ] DVCSpeculator: Chúc quý vị một ngày trading thành công

[ 20/06/2022 09:05:07 ] DVCSpeculator: Từ 22/4 đến nay thị trường diễn ra theo khá sát các dự báo của chúng tôi nên chúng tôi tiếp tục tự tin duy trì quan điểm mà chúng tôi đã chia sẽ tại bài viết 15/5 http://dvcspeculator.com.vn/content/du-bao-vnindex-2022-cap-nhat. Đây là bài viết làm cơ sở cho các dự báo sau này của chúng tôi.

[ 20/06/2022 09:05:40 ] DVCSpeculator: Theo đó chúng tôi xác định: Đáy dài hạn của thị trường sẽ phải về vùng 1000 +/- 10 để chuẩn bị bước vào 1 chu kỳ mới kéo dài > 22 năm.

[ 20/06/2022 09:06:36 ] DVCSpeculator: Trong bài viết đó chúng tôi cũng đưa ra mẫu hình sóng hồi trung hạn dưới dạng 2 đáy (Nét mầu vàng)

[ 20/06/2022 09:09:36 ] DVCSpeculator: Với phân lớp cổ phiếu hiện nay, chúng tôi dự báo khả năng cao thị trường sẽ theo kịch bản nét mầu vàng. Nếu theo kịch bản này thì trong trung và ngắn hạn tới đây, khả năng cao VNindex sẽ tạo đáy 2 trung hạn tại vùng 1140 +/- 5 trong khoảng 2 - 3 tuần tới. Sau khi tạo đáy trung hạn thứ 2 tại đây, khả năng cao thị trường sẽ xuất hiện 1 nhịp sóng hồi kéo dài khoảng 2 tháng với chỉ số tăng rất yếu nhưng nhiều cổ phiếu thị trường lại có khả năng tăng 30 - 60% trong khoảng thời gian này. Sau nhịp hồi này thị trường mới tiếp tục hành trình tìm đáy dài hạn tại vùng 1000 +/- 10 vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau

[ 20/06/2022 09:10:10 ] DVCSpeculator: Với quan điểm trên, chúng tôi đưa ra khuyến nghị như sau:

[ 20/06/2022 09:11:36 ] DVCSpeculator: - Chúng tôi đã khuyến nghị bán sạch danh mục tại 136x vào 29/4 --> Mua full đòn bẩy bắt đáy tại 1156 - 1180 và cũng đã khuyến nghị bán sạch danh mục khi VNI vượt 1300 --> Trạng thái hiện nay là cầm tiền 100% nên tại thời điểm này chúng tôi không khuyến nghị bán ra tại vùng này nữa.

[ 20/06/2022 09:12:28 ] DVCSpeculator: - Quý vị nên chuẩn bị sẵn sàng tiền trên tài khoản để chuẩn bị bắt đáy cho đáy trung hạn tới đây với nhịp tăng kéo dài > 2 tháng. Nhịp tăng này chúng tôi kỳ vọng quý vị sẽ gỡ được khá nhiều cho các khoản lỗ trước đây

[ 20/06/2022 09:13:06 ] DVCSpeculator: - Từ giờ cho tới khi thị trường tạo đáy trung hạn thứ 2, quý vị nên cố gắng KIÊN TRÌ đứng ngoài quan sát thị trường. Tránh việc bắt đáy sớm

[ 20/06/2022 01:02:44 ] DVCSpeculator: Có thể tới đây khi tạo đáy sóng hồi tiếp theo, VNindex sẽ có 2 đáy với đáy 1 ở vùng 1140 +/- 5 và đáy 2 ở vùng 1115 +/- 5

[ 20/06/2022 01:02:54 ] DVCSpeculator: Chúng ta nên đợi đáy 2 mới nên bắt