Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 01/09/2020 08:41:05 ] DVCSpeculator: Chào buổi sáng

[ 01/09/2020 08:41:13 ] DVCSpeculator: chúc quý vị một ngày trading thành công

[ 01/09/2020 08:47:38 ] DVCSpeculator: Hôm nay chúng tôi không có quan điểm mới so với các phiên trước

[ 01/09/2020 08:48:05 ] DVCSpeculator: Chúng tôi vẫn xác định xu thế trung hạn VNI sẽ lên tôí thiểu 938 và khả năng cao là 980 - 990

[ 01/09/2020 08:48:51 ] DVCSpeculator: Ngắn hạn chúng tôi dự báo VNI sideway quanh vùng 877 - 897 trong khoảng 2 tuần tới trước khi VNI bứt phá qua 905

[ 01/09/2020 08:49:41 ] DVCSpeculator: Ngắn hạn VNI sẽ có nhiều khả năng điều chỉnh nhưng không điều chỉnh nhiều vì vậy quý vị không nên quá lo lắng nhưng cũng không nên lạc quan thái quá tại thời điểm này

[ 01/09/2020 08:50:29 ] DVCSpeculator: Hôm qua chúng tôi đã tư vấn quý vị hạ tỷ trọng cổ phiếu trên tài khoản trước kỳ nghỉ lễ để tránh rủi ro tin xấu ra trong ngày nghỉ đảm bảo giữ vững thành quả lãi của quý vị trong đợt sóng vừa qua

[ 01/09/2020 08:53:20 ] DVCSpeculator: Quý vị lưu ý là quan điểm của chúng tôi về xu thế vẫn là lên

[ 01/09/2020 08:53:36 ] DVCSpeculator: và nhịp điều chỉnh tới đây không dài

[ 01/09/2020 08:53:59 ] DVCSpeculator: việc khuyến nghị bán cổ phiếu cơ sở là nhằm mục đích đảm bảo giữ thành quả của quý vị sau 1 nhịp tăng

[ 01/09/2020 08:54:19 ] DVCSpeculator: Chúng tôi sẽ tư vấn mua trở lại khi các CP về vùng giá hấp dẫn

[ 01/09/2020 09:05:23 ] DVCSpeculator: Chúng tôi L 822

[ 01/09/2020 09:20:27 ] DVCSpeculator: Cơ sở quý vị nên cân nhắc gom dần dần MPC

[ 01/09/2020 09:26:18 ] DVCSpeculator: Thị trường cơ sở vẫn có khả năng vừa tích lũy vừa đi lên - đó là sideway up

[ 01/09/2020 09:26:47 ] DVCSpeculator: Trong quá trình này các mã đã tăng khá sẽ điều chỉnh còn những mã chưa tăng sẽ tăng tiếp --> Chỉ số sideway up

[ 01/09/2020 09:57:40 ] DVCSpeculator: Chúng tôi đóng 823.5

[ 01/09/2020 10:39:28 ] DVCSpeculator: Chúng tôi S nháp 826

[ 01/09/2020 10:48:25 ] DVCSpeculator: Đóng S nháp, đưa vị thế về 0

[ 01/09/2020 10:55:15 ] DVCSpeculator: Chúng tôi gom dần Long vì cho rằng thị trường sẽ sideway up

[ 01/09/2020 10:56:41 ] DVCSpeculator: Những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao nên cân nhắc gom cổ phiếu trong ngày hôm nay

[ 01/09/2020 10:56:54 ] DVCSpeculator: Chú ý: Chỉ áp dụng với nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao

[ 01/09/2020 11:09:01 ] DVCSpeculator: Các phiên trước các nhà đầu tư có xu thế thận trọng hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu trước ngày nghỉ, chúng tôi cũng vậy

[ 01/09/2020 11:09:21 ] DVCSpeculator: nhưng với dấu hiệu phiên hôm nay, có khả năng thị trường sẽ tăng xuyên 2/9

[ 01/09/2020 11:09:27 ] DVCSpeculator: vì vậy quý vị dừng bán

[ 01/09/2020 11:09:38 ] DVCSpeculator: và có thể cân nhắc mua lại nếu chấp nhận rủi ro cao

[ 01/09/2020 11:09:44 ] DVCSpeculator: có Long thì giữ chặt

[ 01/09/2020 11:09:48 ] DVCSpeculator: chưa có thì Long thêm

[ 01/09/2020 11:24:41 ] DVCSpeculator: Trước đây chúng tôi lo sợ tt đã lên 1 nhịp rồi và kỳ nghỉ lễ hay có biến

[ 01/09/2020 11:24:50 ] DVCSpeculator: nhiều nhà đầu tư cũng nghĩ như vậy

[ 01/09/2020 11:24:54 ] DVCSpeculator: nên thực tế sẽ ngược lại

[ 01/09/2020 11:25:01 ] DVCSpeculator: thị trường sẽ có dạng lên dần đều

[ 01/09/2020 11:25:06 ] DVCSpeculator: vừa lên vừa chỉnh từng dòng

[ 01/09/2020 11:26:55 ] DVCSpeculator: Các cổ phiếu nên mua là: VPB PNJ MPC CTG KSB SZC

[ 01/09/2020 12:25:51 ] DVCSpeculator: Chiều nay quý vị nên cân nhắc mua thêm HSG

[ 01/09/2020 12:54:58 ] DVCSpeculator: HSG vượt 12 sẽ lên 16

[ 01/09/2020 01:10:34 ] DVCSpeculator: HSG đã chớm breakout

[ 01/09/2020 01:10:45 ] DVCSpeculator: quý vị nên chủ động mua và giữ chặt

[ 01/09/2020 01:12:26 ] DVCSpeculator: PS đã vượt đỉnh thành công

[ 01/09/2020 01:12:31 ] DVCSpeculator: quý vị nên giữ chặt vị thế Long

[ 01/09/2020 01:12:48 ] DVCSpeculator: sẽ có rung lắc hoặc điều chỉnh nhưng là để lên

[ 01/09/2020 01:50:44 ] DVCSpeculator: PS trading có thể tạm đóng 832 trở lên

[ 01/09/2020 01:50:52 ] DVCSpeculator: xu thế vẫn lên

[ 01/09/2020 01:58:21 ] DVCSpeculator: TRading có thể L lại 1 phần nhỏ quanh 831

[ 01/09/2020 02:20:17 ] DVCSpeculator: Chúc mừng quý vị đã Long đc từ đầu giờ và trading Long nhiều vòng cùng chúng tôi hôm nay

[ 01/09/2020 02:20:48 ] DVCSpeculator: Với đà này VNI sẽ dễ dàng vượt 900 sau lễ

[ 01/09/2020 02:20:58 ] DVCSpeculator: hy vọng không có thông tin tiêu cực trong ngày nghỉ

[ 01/09/2020 02:24:00 ] DVCSpeculator: những nhà đầu tư thận trọng có thể chốt lãi

[ 01/09/2020 02:24:16 ] DVCSpeculator: Những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao có thể giữ vị thế Long qua nghỉ lễ

[ 01/09/2020 02:24:24 ] DVCSpeculator: Chúng tôi giữ 50%

[ 01/09/2020 02:27:07 ] DVCSpeculator: khả năng cao HSG sẽ break out mốc 12 sau 2 phiên nữa

[ 01/09/2020 02:27:17 ] DVCSpeculator: quý vị nên chủ động lót ổ HSG trước nghỉ lễ

[ 01/09/2020 02:30:14 ] DVCSpeculator: sau nghỉ lễ khả năng cao bốc đầu qua 900 luôn

[ 01/09/2020 02:45:34 ] DVCSpeculator: Tuần sau gần như chắc chắn HSG break out