Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 22/07/2015 09:25:04 ] DVCSpeculator: Chào buổi sáng

[ 22/07/2015 09:25:13 ] DVCSpeculator: Chúc quý vị một ngày trading thành công

[ 22/07/2015 09:25:20 ] DVCSpeculator: Chúng tôi vẫn giữ quan điểm dòng midcap sẽ bắt đầu vào 1 kỳ tăng điểm mới vào sau 23/7

[ 22/07/2015 09:25:27 ] DVCSpeculator: VÌ vậy quý vị nên đặc biệt chú ý các cổ phiếu midcap

[ 22/07/2015 09:25:35 ] DVCSpeculator: chúng tôi quan tâm đến các cổ phiếu midcap và penny sau: SJS VCG ITC MCG HUT CEO TIG NTL; Bluechip chúng tôi quan tâm REE và FPT