Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 13/07/2015 10:40:23 ] DVCSpeculator: Chào buổi sáng

[ 13/07/2015 10:40:30 ] DVCSpeculator: chúc quý vị một ngày trading thành công

[ 13/07/2015 10:40:38 ] DVCSpeculator: Chúng tôi vẫn không thay đổi quan điểm về thị trường trong trung và ngắn hạn

[ 13/07/2015 10:40:45 ] DVCSpeculator: http://dvcspeculator.com.vn/content/cap-nhat-kich-ban-thi-truong-va-lich...

[ 13/07/2015 10:40:51 ] DVCSpeculator: Trong nhịp điều chỉnh này chúng tôi dự báo dòng BDS ít bị ảnh hưởng và sau nhịp điều chỉnh thì dòng BDS nhiều khả năng sẽ vào sóng tăng mạnh

[ 13/07/2015 10:40:59 ] DVCSpeculator: Tuy nhiên, nếu đóng cửa phiên hôm nay VNI vẫn lớn hơn 630 thì nhiều khả năng nhịp điều chỉnh mà chúng tôi dự báo tuần trước đã chính thức kết thúc và mốc tiếp theo sẽ là 660 +/- 5

[ 13/07/2015 10:41:07 ] DVCSpeculator: Trong Uptrend thì chiến lược tốt nhất vẫn là mua và nắm giữ bằng vốn CSH. và sử dụng phần đòn bẩy để trading. Vì vậy quý vị không nên bán "sạch" cổ phiếu khi thị trường điều chỉnh

[ 13/07/2015 10:41:14 ] DVCSpeculator: Các cổ phiếu chúng tôi vẫn duy trì mua và nắm giữ + trading phần đòn bẩy là: DXG SJS NTL VCG HUT TIG MCG REE HSG SSI HCM.