Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 10/07/2015 08:49:04 ] DVCSpeculator: Chào buổi sáng

[ 10/07/2015 08:49:12 ] DVCSpeculator: Chúc quý vị một ngày trading thành công

[ 10/07/2015 08:49:22 ] DVCSpeculator: Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thị trường có nhịp điều chỉnh kéo dài 5 - 8 phiên như đã đưa ra trong phiên 7/7 và 8/7 (tham khảo lại lịch sử tư vấn http://dvcspeculator.com.vn/lich-su-tu-van )

[ 10/07/2015 08:49:30 ] DVCSpeculator: Nhưng quý vị cần lưu ý là chúng tôi chỉ cảnh báo đây là 1 nhịp điều chỉnh ngắn hạn 5- 8 phiên trong 1 xu thế lên rất lớn. Cuối năm nay VNI vượt 670

[ 10/07/2015 08:49:39 ] DVCSpeculator: Vì vậy quý vị không nên quá hoảng loạn để bán tháo cổ phiếu tốt ra tại thời điểm này

[ 10/07/2015 08:49:48 ] DVCSpeculator: Và ngay từ đầu phiên hôm qua chúng tôi cũng đã dự báo: " [T5, 8:59 SA] DVCSpeculatorSau phiên hôm qua, hệ thống phân lớp cổ phiếu của chúng tôi đang dự báo sắp tới dòng tiền sẽ vào mạnh nhóm cổ phiếu BDS. Thậm chí trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn này, nhiều cổ phiếu BDS vẫn tăng bình thường (đi ngược thị trường). Vì vậy quý vị không nên bán hết danh mục của mình, đặc biệt là nhóm cổ phiếu BDS "

[ 10/07/2015 08:50:02 ] DVCSpeculator: rong nhịp điều chỉnh này, chúng tôi quan tâm đến nhóm cổ phiếu BDS như sau: SJS DXG NTL MCG TIG VCG

[ 10/07/2015 08:52:37 ] DVCSpeculator: Khi thị trường kết thúc điều chỉnh (dự kiến 4-7 phiên nữa) chúng tôi quan tâm đến các cổ phiếu sau: REE SSI HCM

[ 10/07/2015 08:52:46 ] DVCSpeculator: Chúng tôi dự báo VNI chỉ điều chỉnh về vùng 605 - 610 --> Vì vậy quý vị nên cân nhắc gom dần trở lại khi VNI bắt đầu chạm 610

[ 10/07/2015 08:52:55 ] DVCSpeculator: Hôm qua thị trường đã diễn biến như chúng tôi dự báo khi nhóm CP BDS đã manh nha dấu hiệu đi ngược thị trường như SJS DXG

[ 10/07/2015 08:53:03 ] DVCSpeculator: Vì vậy chúng tôi khá tự tin vào kịch bản mà chúng tôi đưa ra

[ 10/07/2015 10:25:23 ] DVCSpeculator: Khả năng cao thị trường sẽ quay đầu giảm điểm trở lại vào thứ 2 và thứ 3 tuần sau. Vì vậy quý vị không cần thiết phải mua đuổi tại mức giá xanh ngày hôm nay.

[ 10/07/2015 10:25:36 ] DVCSpeculator: Nếu thị trường giảm điểm về sát vùng 510 +/- thì là cơ hội tuyệt vời để mua vào

[ 10/07/2015 10:42:57 ] DVCSpeculator: đính chính: 510 +/- sửa thành 610 +/-