Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 09/07/2015 09:25:48 ] DVCSpeculator: Chào buổi sáng

[ 09/07/2015 09:25:56 ] DVCSpeculator: Chúc quý vị một ngày trading thành công

[ 09/07/2015 09:26:03 ] DVCSpeculator: Thị trường phiên hôm qua đã điều chỉnh khá mạnh như chúng tôi dự báo trước đó

[ 09/07/2015 09:26:12 ] DVCSpeculator: http://dvcspeculator.com.vn/lich-su-tu-van

[ 09/07/2015 09:26:20 ] DVCSpeculator: Nhưng quý vị cần lưu ý là chúng tôi chỉ cảnh báo đây là 1 nhịp điều chỉnh ngắn hạn 5- 8 phiên trong 1 xu thế lên rất lớn. Cuối năm nay VNI vượt 670

[ 09/07/2015 09:26:28 ] DVCSpeculator: Vì vậy quý vị không nên quá hoảng loạn để bán tháo cổ phiếu tốt ra tại thời điểm này

[ 09/07/2015 09:26:35 ] DVCSpeculator: Sau phiên hôm qua, hệ thống phân lớp cổ phiếu của chúng tôi đang dự báo sắp tới dòng tiền sẽ vào mạnh nhóm cổ phiếu BDS. Thậm chí trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn này, nhiều cổ phiếu BDS vẫn tăng bình thường (đi ngược thị trường). Vì vậy quý vị không nên bán hết danh mục của mình, đặc biệt là nhóm cổ phiếu BDS

[ 09/07/2015 09:26:42 ] DVCSpeculator: - Trong nhịp điều chỉnh này, chúng tôi quan tâm đến nhóm cổ phiếu BDS như sau: NTL SJS DXG MCG

[ 09/07/2015 09:26:49 ] DVCSpeculator: - Khi thị trường kết thúc điều chỉnh chúng tôi quan tâm đến các cổ phiếu sau: REE SSI HCM

[ 09/07/2015 09:42:56 ] DVCSpeculator: Đúng như chúng tôi dự báo SJS đã đi ngược thị trường