Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 08/07/2015 09:51:17 ] DVCSpeculator: Chào buổi sáng

[ 08/07/2015 09:51:29 ] DVCSpeculator: Chúc quý vị một ngày trading thành công

[ 08/07/2015 09:51:36 ] DVCSpeculator: Thị trường đã có dấu hiệu điều chỉnh nhịp 5 - 8 phiên

[ 08/07/2015 09:51:44 ] DVCSpeculator: Quý vị nên dừng mua vào và hạ đòn bẩy khi thị trường hồi trong phiên

[ 08/07/2015 09:52:34 ] DVCSpeculator: Chúng tôi xác định đây chỉ là 1 nhịp điều chỉnh ngắn hạn 5-8 phiên trong 1 xu thế lên mạnh vượt 670 vào cuối năm nay

[ 08/07/2015 09:52:41 ] DVCSpeculator: vì vậy chúng tôi chỉ khuyến nghị bán hạ tỷ trọng

[ 08/07/2015 11:37:44 ] DVCSpeculator: Thị trường đã thực sự điều chỉnh như dự báo của chúng tôi

[ 08/07/2015 11:37:51 ] DVCSpeculator: Lúc chúng tôi tư vấn bán hạ đòn bẩy tài chính, thị trường vẫn > 630 điểm

[ 08/07/2015 11:37:59 ] DVCSpeculator: Cuối giờ sáng thị trường đã giảm > 11 điểm (618.75)

[ 08/07/2015 11:38:07 ] DVCSpeculator: Tuy nhiên trong ngắn hạn, chúng tôi dự báo thị trường sẽ hồi ngắn hạn trở lại vượt qua 625. Nhưng thị trường vẫn cần tiếp tục phải điều chỉnh về dưới 615 trong 5 - 8 phiên tới

[ 08/07/2015 11:38:14 ] DVCSpeculator: vì vậy quý vị chưa nên mua ngay lại luôn khi thị trường xuất hiện nhịp hồi ngắn hạn

[ 08/07/2015 11:38:21 ] DVCSpeculator: Khi xuất hiện đáy ngắn hạn, chúng tôi sẽ tư vấn mua trở lại sau thông qua Broker MBS và qua room VIP DVCSpeculato