Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 06/08/2015 09:00:57 ] DVCSpeculator: Chào buổi sáng

[ 06/08/2015 09:01:04 ] DVCSpeculator: Chúc quý vị một ngày trading thành công

[ 06/08/2015 09:01:13 ] DVCSpeculator: Phiên hôm qua thị trường đã phản ứng khá tích cực khi chạm vùng 600

[ 06/08/2015 09:01:20 ] DVCSpeculator: Như vậy thị trường đã diễn ra theo đúng kịch bản 2 mà chúng tôi đã đưa ra trong chương trình MBS's Talk No8 vừa qua vào đầu tháng 6/2015

[ 06/08/2015 09:01:28 ] DVCSpeculator: (Tại thời điểm đó chúng tôi chỉ đưa ra 2 kịch bản tăng cho thị trường, không đưa 1 kịch bản nào thị trường xấu vì chúng tôi rất tự tin trend trung hạn )

[ 06/08/2015 09:01:35 ] DVCSpeculator: http://dvcspeculator.com.vn/content/noi-dung-mbss-talk-no8

[ 06/08/2015 09:01:42 ] DVCSpeculator: Vì vậy chúng tôi tiếp tục tự tin đưa ra khuyến nghị thực hiện chiến lược mua và nắm giữ các cổ phiếu có cơ bản tốt hoặc đột biến trong 2015 như REE DXG NTL FPT GMD HUT SJS ITC HCM MCG. Tùy từng giai đoạn cụ thể mà tăng hoặc giảm tỷ lệ từng mã trong danh mục để tối ưu hóa tỷ suất sinh lời