Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 02/02/2015 10:59:17 ] NTASpeculator: Chúc quý vị một ngày trading thành công.

[ 02/02/2015 10:59:29 ] NTASpeculator: Chúng tôi vẫn không thay đổi quan điểm về TT trong trung và dài hạn

[ 02/02/2015 11:00:31 ] NTASpeculator: Tuy nhiên trong ngắn hạn chúng tôi nhận định TT vẫn tiếp tục điều chỉnh cho nên không tư vấn mua mã nào ở thời điểm hiện tại.