Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 31/08/2021 08:34:08 ] TTSpeculator: Ngày 31/8: Chào buổi sáng

[ 31/08/2021 08:34:16 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 31/08/2021 10:21:19 ] TTSpeculator: thị trường yếu, quí vị canh các nhịp hồi lên để S nhẹ. Không Long đuổi quá xa

[ 31/08/2021 10:21:34 ] TTSpeculator: vnindex cũng ko giảm mạnh

[ 31/08/2021 02:13:43 ] TTSpeculator: vnindex không giảm mạnh nhưng phái sinh đã giảm mạnh

[ 31/08/2021 02:14:15 ] TTSpeculator: Phiên sáng chúng tôi đã tư vấn vni yếu, hạn chế Long đuổi