Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 31/01/2019 08:45:22 ] TTSpeculator: Ngày 31/1: Chào buổi sáng

[ 31/01/2019 08:45:31 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 31/01/2019 09:04:38 ] TTSpeculator: Chúng tôi mở short 1 phần giá 874.5

[ 31/01/2019 09:06:34 ] TTSpeculator: Quí vị canh short vùng giá 874.5-875

[ 31/01/2019 09:19:24 ] TTSpeculator: Chúng tôi quan sát thấy VN30 đang tăng mạnh nhưng phái sinh không tăng theo.

[ 31/01/2019 09:37:13 ] TTSpeculator: Giá PS đang > VN30 1.5 điểm. Quí vị để thị trường kéo lên vùng giá 874.5 - 875 quí vị Short.

[ 31/01/2019 09:44:12 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng vị thế short tại giá 872.9

[ 31/01/2019 09:58:16 ] TTSpeculator: Chúng tôi short lại giá 873.4

[ 31/01/2019 10:04:33 ] TTSpeculator: Vùng Short tốt nhất vẫn là 874.5 -875

[ 31/01/2019 10:04:51 ] TTSpeculator: Tại vùng giá 873.4 chúng tôi chỉ Short 1 phần.

[ 31/01/2019 10:20:28 ] TTSpeculator: Chúng tôi tiếp tục Short giá 874

[ 31/01/2019 10:38:50 ] TTSpeculator: Vùng đóng vị thế Short 872

[ 31/01/2019 10:39:26 ] TTSpeculator: Và cân chỉnh giá tại vùng đó

[ 31/01/2019 10:40:20 ] TTSpeculator: Đây là lịch sử khớp lệnh của chúng tôi

Bán 50 874 10:20:01 50 874 - Đã khớp Web trading Thường

12426268 31/01/2019 10:19:51
VN30F1902
Bán 40 874 10:19:52 40 874,015

[ 31/01/2019 10:41:28 ] TTSpeculator: Vùng giá đóng short 872 - 873

[ 31/01/2019 10:48:46 ] TTSpeculator: Quí vị cứ túc tắc đóng short vùng giá 872, nhóm Long đuổi vùng cao đang cắt lỗ

[ 31/01/2019 11:10:36 ] TTSpeculator: Quí vị đóng hết vị thế Short tại giá < 872

[ 31/01/2019 01:10:50 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long giá 871

[ 31/01/2019 01:11:37 ] TTSpeculator: Quí vị canh Long giá 870.5-871

[ 31/01/2019 01:12:27 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 30%

[ 31/01/2019 01:20:00 ] TTSpeculator: Quí vị tiếp tục giữ vị thế Long

[ 31/01/2019 01:40:26 ] TTSpeculator: chúng tôi lưu ý quí vị chỉ Long 30% vùng 870.5-871

[ 31/01/2019 01:43:05 ] TTSpeculator: Trường hợp không hồi thêm được, chúng ta sẽ đóng hòa giá.

[ 31/01/2019 01:43:19 ] TTSpeculator: Nên quí vị bám sát thời điểm này.

[ 31/01/2019 01:45:29 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng vị thế Long vùng giá 870.8 đứng ngoài quan sát

[ 31/01/2019 02:09:10 ] TTSpeculator: chúng tôi Short 1 phần vùng giá 868.6

[ 31/01/2019 02:11:44 ] TTSpeculator: Đoạn sát ATC khá khó đoán nên quí vị chủ động chơi nhỏ.