Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 30/09/2021 08:32:44 ] TTSpeculator: Ngày 30/9: Chào buổi sáng

[ 30/09/2021 08:32:52 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 30/09/2021 09:30:28 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1451.1, L nhẹ

[ 30/09/2021 09:41:33 ] TTSpeculator: Chúng tôi chốt Long giá 1453.7

[ 30/09/2021 09:53:55 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhẹ 1454.4

[ 30/09/2021 09:55:57 ] TTSpeculator: VN30 tăng +7.2 điểm sẽ giảm

[ 30/09/2021 09:59:16 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng S 1453.5

[ 30/09/2021 09:59:27 ] TTSpeculator: Chúng tôi quan sát thêm

[ 30/09/2021 10:26:54 ] TTSpeculator: Chúng tôi L nhẹ 1454

[ 30/09/2021 10:29:58 ] TTSpeculator: Chúng tôi chốt L 1457.3

[ 30/09/2021 10:38:11 ] TTSpeculator: VN30 tăng +11.3 điểm sẽ chỉnh

[ 30/09/2021 10:38:14 ] TTSpeculator: quí vị lưu ý

[ 30/09/2021 10:48:31 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1456

[ 30/09/2021 10:48:54 ] TTSpeculator: Sẽ canh Long 1455-1456, Long nhẹ vùng trên

[ 30/09/2021 10:55:41 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng 1457.1

[ 30/09/2021 10:58:08 ] TTSpeculator: Phiên sáng nay tăng điểm nhưng giá trị giao dịch giảm so với các phiên trước

[ 30/09/2021 11:01:37 ] TTSpeculator: Vòng rồi lãi có 1 điểm, cũng phải đóng nếu phát hiện ra VN30 có dấu hiệu chuẩn bị chỉnh, nhiều lúc hòa cũng phải đóng thậm chí phải cắt lỗ.

[ 30/09/2021 11:07:29 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long lại 1452

[ 30/09/2021 11:07:33 ] TTSpeculator: 2

[ 30/09/2021 11:07:41 ] TTSpeculator: Long 1452.2

[ 30/09/2021 11:11:12 ] TTSpeculator: Chúng tôi sẽ canh Long thêm vùng giá 1451-1452

[ 30/09/2021 11:11:37 ] TTSpeculator: Chúng tôi dự đầu phiên chiều vni có nhịp hồi lên

[ 30/09/2021 11:20:38 ] TTSpeculator: VN30 càng giảm thêm cuối phiên sáng... cơ hội hồi phiên chiều càng cao len

[ 30/09/2021 11:22:18 ] TTSpeculator: Chúng tôi L thêm 1451.2

[ 30/09/2021 11:29:53 ] TTSpeculator: chúng tôi chốt 1 phần Long giá 1454

[ 30/09/2021 01:04:26 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng hết Long 1454.8

[ 30/09/2021 01:08:23 ] TTSpeculator: Phiên nay vni tăng điểm nhưng thanh khoản thấp là điều cần lưu ý

[ 30/09/2021 01:17:36 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ 1450.1

[ 30/09/2021 01:22:57 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng L 1451

[ 30/09/2021 01:23:13 ] TTSpeculator: Chúng tôi quan sát thêm

[ 30/09/2021 01:27:32 ] TTSpeculator: sàn HOSE thanh khoản thấp, quí vị hạn chế Long đuổi quá xa

[ 30/09/2021 01:52:09 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã nhắc, thanh khoản thấp quí vị cẩn trọng L

[ 30/09/2021 02:01:45 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short nhẹ 1454.5

[ 30/09/2021 02:07:30 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S 1452.3

[ 30/09/2021 02:13:26 ] TTSpeculator: Phái sinh co giật, phiên nay Long và Short đuổi sẽ bị thua hết