Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 30/07/2021 08:23:08 ] TTSpeculator: Ngày 30/7: Chào buổi sáng

[ 30/07/2021 08:23:17 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 30/07/2021 10:04:44 ] TTSpeculator: Với diễn biến đầu giờ sáng... hạn chế L đuổi khi PS gần mốc 1433

[ 30/07/2021 10:05:48 ] TTSpeculator: Tiền đang hút sang midcap nên VN30 khí mà tăng mạnh

[ 30/07/2021 10:06:18 ] TTSpeculator: Chúng tôi dự VN30 tăng +6 điểm lại chỉnh xuống

[ 30/07/2021 10:09:46 ] TTSpeculator: Chỉ L khi có chính trong phiên. Không L đuổi quá xa. Thay vì L đuổi sẽ ngồi đợi để S

[ 30/07/2021 10:11:34 ] TTSpeculator: VN30 tăng đúng +6.2 điểm và chỉnh như dự báo

[ 30/07/2021 10:16:58 ] TTSpeculator: Phiên ATC các quỹ sẽ cơ cấu các mã trong rổ VN30... tỷ trọng cp bán nhiều hơn mua

[ 30/07/2021 10:17:35 ] TTSpeculator: Nên cuối phiên chiều mà vni yếu... thì ATC sẽ bị bán mạnh hơn

[ 30/07/2021 10:34:43 ] TTSpeculator: Với PS ko phải lúc nào cũng giao dịch

[ 30/07/2021 10:35:28 ] TTSpeculator: Đoạn này không S đuổi mà đợi họ kéo mới S

[ 30/07/2021 10:48:47 ] TTSpeculator: Chúng tôi S 10% 1434.3

[ 30/07/2021 10:52:12 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm 1435.3

[ 30/07/2021 10:53:01 ] TTSpeculator: Tỷ trọng S là 15%

[ 30/07/2021 10:57:06 ] TTSpeculator: VN30 tăng +12 điểm là mốc cao nhất của phiên

[ 30/07/2021 10:57:14 ] TTSpeculator: và sẽ chỉnh xuống

[ 30/07/2021 10:58:01 ] TTSpeculator: Vn30 càng dướn thêm thì sau đó chỉnh càng nhiều

[ 30/07/2021 11:01:45 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm 1436

[ 30/07/2021 11:03:25 ] TTSpeculator: Trung bình S của chúng tôi là 1435.3

[ 30/07/2021 11:04:51 ] TTSpeculator: quí vị lưu ý các phiên trước khi PS chỉnh đều cỡ 10đ

[ 30/07/2021 11:05:25 ] TTSpeculator: Chúng tôi S tỷ trọng nhỏ nên giữ

[ 30/07/2021 11:08:30 ] TTSpeculator: chỉ cắt lỗ nếu vni tăng quá mạnh, PS vượt 1440 thì cắt lỗ

[ 30/07/2021 11:21:38 ] TTSpeculator: Chúng tôi cắt lỗ 1/2 giá 1436.7
, lấy lực để S lại vùng trên

[ 30/07/2021 11:22:11 ] TTSpeculator: Chúng tôi sẽ canh vùng 1440 để S lại ( vùng tạm tính)

[ 30/07/2021 11:24:19 ] TTSpeculator: VN30 có đỉnh tại 1444... nếu đầu giờ chiều hồi lên mà không vượt được đỉnh trên và chỉnh xuống quí vị canh S

[ 30/07/2021 11:24:48 ] TTSpeculator: giờ cứ để cho hộ đẩy lên

[ 30/07/2021 01:30:35 ] TTSpeculator: Vn30 bắt đầu chỉnh

[ 30/07/2021 01:32:03 ] TTSpeculator: quí vị đợi chỉnh thêm để đóng S

[ 30/07/2021 01:35:40 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S 1438