Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 30/07/2020 08:45:25 ] TTSpeculator: Ngày 30/7: Chào buổi sáng

[ 30/07/2020 08:45:34 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 30/07/2020 09:29:37 ] TTSpeculator: Vn30 tăng +10.5 -11 điểm sẽ chỉnh

[ 30/07/2020 09:34:33 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã dự báo điểm để quí vị trading

[ 30/07/2020 09:40:30 ] TTSpeculator: VN30 giảm về vùng 740 sẽ tăng lại

[ 30/07/2020 09:43:54 ] TTSpeculator: Nhưng đà tăng không còn như những phút đầu

[ 30/07/2020 09:49:20 ] TTSpeculator: Hôm nay quí vị nên trading 2 chiều. Chúng tôi đã Long 1 phần khi VN30 giảm về vùng 740 thời điểm chúng tôi dự VN30 sẽ tăng lại

[ 30/07/2020 09:52:47 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng L giá 736

[ 30/07/2020 09:59:35 ] TTSpeculator: vnindex đang giao dịch khớp lệnh chậm, thanh khoản thấp, vnindex tuy xanh điểm nhưng tâm lý dè dặt khi đu mua giá cao

[ 30/07/2020 01:41:18 ] TTSpeculator: Dễ vn30 rơi lại

[ 30/07/2020 01:41:26 ] TTSpeculator: quí vị có Long canh đóng

[ 30/07/2020 01:44:30 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã S 1 phần lúc 1h40

[ 30/07/2020 01:44:51 ] TTSpeculator: Lúc chúng tôi cảnh báo Phái sinh đang ở 739

[ 30/07/2020 01:47:22 ] TTSpeculator: Bây giờ chúng tôi túc tắc đóng S giá 735

[ 30/07/2020 01:49:00 ] TTSpeculator: có thể PS về vùng 730

[ 30/07/2020 01:49:06 ] TTSpeculator: Nên túc tắc đóng S dần

[ 30/07/2020 02:02:06 ] TTSpeculator: Với daily chúng tôi sẽ không giữ vị thế qua đêm với diễn biến dịch như hiện nay.

[ 30/07/2020 02:02:38 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã đóng hết S vùng giá 735 và quan sát thêm

[ 30/07/2020 02:39:05 ] TTSpeculator: PS xuyên qua cả mốc 730 mà chúng tôi dự đoán rơi về