Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 30/01/2019 08:39:37 ] TTSpeculator: Ngày 30/1: Chào buổi sáng

[ 30/01/2019 08:39:48 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 30/01/2019 09:11:40 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1 phần giá 871

[ 30/01/2019 09:33:13 ] TTSpeculator: Phiên sáng biên dao động thường nhỏ nên quí vị chủ động lướt sóng.

[ 30/01/2019 09:41:35 ] TTSpeculator: Vì biên dao động nhỏ nên chúng tôi nhắc quí vị chủ động lướt sóng ( đóng vị thế)

[ 30/01/2019 10:08:24 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long lại 1 phần
vùng giá 869

[ 30/01/2019 10:08:53 ] TTSpeculator: Quí vị canh Long 1 phần vùng giá 868.5-869

[ 30/01/2019 10:42:16 ] TTSpeculator: Vừa rồi chúng tôi Long giá 869 và chủ động đóng vị thế Long giá 870

[ 30/01/2019 10:42:45 ] TTSpeculator: Giờ giá PS lại về vùng <869 chúng tôi bắt đầu Long lại 1 phần.

[ 30/01/2019 10:46:36 ] TTSpeculator: Chúng tôi vừa Long 1 phần giá 868.8

[ 30/01/2019 11:01:11 ] TTSpeculator: Vùng đóng vị thế Long 871.5 - 872

[ 30/01/2019 11:02:41 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã đóng hết vị thế Long vùng giá 871.3

[ 30/01/2019 11:03:04 ] TTSpeculator: Do giá PS đang > VN30 là 2 giá nên chúng tôi đóng

[ 30/01/2019 01:11:38 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long giá 870

[ 30/01/2019 01:12:53 ] TTSpeculator: Quí vị canh Long giá 869 - 870

[ 30/01/2019 01:21:05 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long thêm giá đỏ

[ 30/01/2019 01:35:17 ] TTSpeculator: Vùng chốt vị thế Long 871- 872

[ 30/01/2019 01:48:58 ] TTSpeculator: Quí vị nào theo khuyến nghị của chúng tôi đã chốt thoải mái vị thế Long vùng giá 871