Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 29/07/2020 08:39:11 ] TTSpeculator: Ngày 29/7: Chào buổi sáng

[ 29/07/2020 08:39:19 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 29/07/2020 01:15:46 ] TTSpeculator: VN30 chuản bị có nhịp hồi

[ 29/07/2020 01:16:05 ] TTSpeculator: Quí vị có Short nên cover

[ 29/07/2020 01:19:19 ] TTSpeculator: Đợi hồi mới S lại sau

[ 29/07/2020 01:23:03 ] TTSpeculator: Đúng 1h15 vn30 hồi như chúng tôi dự đoán

[ 29/07/2020 01:23:42 ] TTSpeculator: không biết là hồi đến đâu.. chúng tôi khuyến nghị quí vị có vị thế S đóng rồi tính sau.

[ 29/07/2020 01:32:09 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhẹ từ 714.5

[ 29/07/2020 01:32:36 ] TTSpeculator: vni sẽ hồi đến 1h45 lại chỉnh xuống

[ 29/07/2020 01:33:30 ] TTSpeculator: Nên chúng tôi dự kiến S nhẹ từ 714.5-715.5

[ 29/07/2020 01:35:12 ] TTSpeculator: cắt lỗ nếu vượt quá 3 giá.

[ 29/07/2020 01:35:24 ] TTSpeculator: quí vị chưa S đợi thêm

[ 29/07/2020 01:38:03 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã cắt lỗ vượt quá 3 giá so với giá mở

[ 29/07/2020 01:42:42 ] TTSpeculator: Chúng tôi S lại giá 718.5

[ 29/07/2020 01:45:00 ] TTSpeculator: sau 1h15 mà rơi thì khá xấu

[ 29/07/2020 01:45:06 ] TTSpeculator: sau 1h45

[ 29/07/2020 01:49:34 ] TTSpeculator: Vùng đóng S 710-714

[ 29/07/2020 01:49:48 ] TTSpeculator: quí vị tự cân chỉnh

[ 29/07/2020 01:53:13 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S vùng 814.2