Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 29/06/2021 08:45:31 ] TTSpeculator: Ngày 29/6: Chào buổi sáng

[ 29/06/2021 08:45:39 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 29/06/2021 09:21:20 ] TTSpeculator: Phiên hôm nay quí vị hạn chế Long đuổi... thay vì đó sẽ canh S

[ 29/06/2021 09:25:10 ] TTSpeculator: Bank hôm nay yếu nên hạn chế Long đuổi

[ 29/06/2021 09:44:33 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhẹ 1527

[ 29/06/2021 09:44:47 ] TTSpeculator: Canh S nhẹ 1527-1528 tỷ trọng 10%

[ 29/06/2021 09:46:16 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm 1528

[ 29/06/2021 09:50:24 ] TTSpeculator: VN30 tăng +10 điểm bắt đầu chỉnh

[ 29/06/2021 09:55:08 ] TTSpeculator: VN30 có dấu hiệu đã tạo đỉnh cao nhất trong phiên

[ 29/06/2021 09:58:14 ] TTSpeculator: Lát vnindex sẽ đỏ

[ 29/06/2021 10:01:24 ] TTSpeculator: Chúng ta đã S đúng vùng đỉnh... giờ cứ giữ thêm sau đó quí vị lướt sóng

[ 29/06/2021 10:30:10 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Short 1527.2

[ 29/06/2021 10:52:22 ] TTSpeculator: Rất khó trading... Chúng tôi sẽ ngồi đợi để S lại

[ 29/06/2021 11:19:48 ] TTSpeculator: Chúng tôi đợi sang phiên chiều tính. Vùng giá > 1531 quí vị hạn chế L

[ 29/06/2021 02:03:13 ] TTSpeculator: Cuối phiên sáng chúng tôi đã tư vấn hạn chế đua lệnh Long > 1531

[ 29/06/2021 02:13:19 ] TTSpeculator: Không nên Long... VN30 đang bị bán

[ 29/06/2021 02:13:45 ] TTSpeculator: vnindex xanh vỏ đỏ lòng... điểm tăng thanh khoản yếu

[ 29/06/2021 02:14:21 ] TTSpeculator: Phiên mai có thể thủng lại 1400

[ 29/06/2021 02:15:30 ] TTSpeculator: Ai có S nên giữ

[ 29/06/2021 02:15:48 ] TTSpeculator: hoặc đóng vào cuối phiên 1 phần