Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 29/06/2020 08:54:26 ] TTSpeculator: Ngày 29/6: Chào buổi sáng

[ 29/06/2020 08:54:43 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 29/06/2020 09:25:25 ] TTSpeculator: Chúng tôi L giá 772.8

[ 29/06/2020 09:27:00 ] TTSpeculator: vnindex giảm 10-11 điểm sẽ có hồi lên

[ 29/06/2020 09:27:32 ] TTSpeculator: Quí vị canh giá 772-773 Long 1 phần ăn hồi

[ 29/06/2020 09:46:40 ] TTSpeculator: Khi thị trường hồi lên quí vị chủ động lướt... không nên đợi chúng tôi tư vấn

[ 29/06/2020 09:49:51 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã khuyến nghị quí vị lướt. Lát xuống thấp lại Long lại

[ 29/06/2020 09:56:08 ] TTSpeculator: Chúng tôi đang quan sát

[ 29/06/2020 09:57:17 ] TTSpeculator: Chúng tôi L lại giá 769.5

[ 29/06/2020 09:57:40 ] TTSpeculator: THị trường xấu nên chỉ L nhẹ

[ 29/06/2020 10:18:24 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã khuyến nghị quí vị L nhẹ... Giá 766 không cắt lỗ... đợi hồi lên thì cắt

[ 29/06/2020 10:44:20 ] TTSpeculator: Chúng tôi đứng ngoài quan sát

[ 29/06/2020 01:45:11 ] TTSpeculator: Hiện tại không nên Long.

[ 29/06/2020 01:45:20 ] TTSpeculator: Quí vị đợi hồi để Short