Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 28/07/2020 08:38:02 ] TTSpeculator: Ngày 28/7: Chào buổi sáng

[ 28/07/2020 08:38:11 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 28/07/2020 08:40:49 ] TTSpeculator: Hôm nay phái sinh biến động rộng, sau 2 phiên giảm mạnh cũng rất gần 1 nhịp hồi. Sau mỗi lần khuyến nghị, quí vị lưu ý nguyên tắc chốt lời từng phần và tự cắt lỗ khi lỗ 2-3 giá.

[ 28/07/2020 09:17:53 ] TTSpeculator: Đầu phiên vnindex tăng 5 -6 điểm sau đó chỉnh

[ 28/07/2020 09:18:07 ] TTSpeculator: Quí vị canh S nhẹ giá 730

[ 28/07/2020 09:21:02 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm giá 729

[ 28/07/2020 09:31:14 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S giá 728-729

[ 28/07/2020 09:53:50 ] TTSpeculator: vnindex đang tăng.. Quí vị canh L nhẹ giá <733

[ 28/07/2020 09:56:06 ] TTSpeculator: khi vnindex lên cao chủ động lướt sóng

[ 28/07/2020 09:58:25 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng giá 734

[ 28/07/2020 10:10:02 ] TTSpeculator: PS vượt 734 quí vị không nên Long đuổi

[ 28/07/2020 10:11:08 ] TTSpeculator: Lên 735 Quí vị S 1 phần

[ 28/07/2020 10:14:50 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã cảnh báo quí vị không L đuổi khi giá vượt 734

[ 28/07/2020 10:49:11 ] TTSpeculator: Quí vị lưu ý: Qua trưa thường có biến động mạnh, nên hạn chế nắm vị thế qua trưa.

[ 28/07/2020 11:00:52 ] TTSpeculator: Quí vị nên đứng ngoài nếu chưa có vị thế. Chiều tính sau

[ 28/07/2020 01:19:16 ] TTSpeculator: QUí vị canh S giá 738

[ 28/07/2020 01:19:27 ] TTSpeculator: 738-739

[ 28/07/2020 01:19:45 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã S một phần giá 738

[ 28/07/2020 01:29:25 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S giá 736.2

[ 28/07/2020 01:54:39 ] TTSpeculator: PS giá 741 nhiều nhóm L họ đang chốt

[ 28/07/2020 01:56:44 ] TTSpeculator: chúng tôi S nhẹ giá 740.5-741

[ 28/07/2020 01:56:56 ] TTSpeculator: sau 2h vnindex chỉnh

[ 28/07/2020 02:00:25 ] TTSpeculator: VN30 chạm 752 có chỉnh xuống

[ 28/07/2020 02:01:15 ] TTSpeculator: đúng 2h vni chỉnh