Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 28/06/2021 08:33:40 ] TTSpeculator: Ngày 28/6: Chào buổi sáng

[ 28/06/2021 08:33:56 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 28/06/2021 10:29:09 ] TTSpeculator: VN30 tăng +19.5 điểm sẽ điều chỉnh

[ 28/06/2021 10:29:27 ] TTSpeculator: Đồng thời vnindex chạm 1400 sẽ chỉnh

[ 28/06/2021 10:29:37 ] TTSpeculator: quí vị lưu ý để tính toán

[ 28/06/2021 10:36:41 ] TTSpeculator: Chính xác VN30 tăng +19.1 điểm và đã điều chỉnh

[ 28/06/2021 10:42:02 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã cảnh báo vùng đỉnh để quí vị tránh Long đuổi bị thiệt giá. Những ai tin tưởng điểm uốn của chúng tôi S nhẹ đã lãi vài giá

[ 28/06/2021 10:47:16 ] TTSpeculator: Trong phiên hôm nay vnindex 1400 là ngưỡng cản khá. Nếu có chỉnh khá trong phiên quí vị lại Long nhẹ... lên lại chốt

[ 28/06/2021 01:51:02 ] TTSpeculator: VN30 có dấu hiệu thồi từ mốc 1516

[ 28/06/2021 01:54:53 ] TTSpeculator: VN30 đã hồi từ 1516.5 nhưng cuối phiên chúng tôi chưa rõ hồi lên cao nhất hay lại chỉnh xuống