Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 27/11/2019 08:36:11 ] TTSpeculator: Ngày 27/11: Chào buổi sáng

[ 27/11/2019 08:36:25 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 27/11/2019 10:22:56 ] TTSpeculator: Hôm nay là phiên hàng bắt đáy trên cơ sở về đến tài khoản. Cứ khi nào vnindex tăng > 5 điểm thì không nên Long.

[ 27/11/2019 10:23:31 ] TTSpeculator: Chúng tôi đứng ngoài quan sát

[ 27/11/2019 10:37:46 ] TTSpeculator: vnindex đang tăng điểm nhưng thanh khoản thấp... phiên sáng không nên Long đuổi khi vnindex tăng > 5đ

[ 27/11/2019 01:50:17 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã cảnh báo quí vị không nên Long.

[ 27/11/2019 01:50:31 ] TTSpeculator: Chúng tôi đợi điểm để Short