Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 27/08/2021 08:35:41 ] TTSpeculator: Ngày 27/8: Chào buổi sáng

[ 27/08/2021 08:35:50 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 27/08/2021 10:26:57 ] TTSpeculator: Chúng tôi S 1400.3

[ 27/08/2021 10:27:10 ] TTSpeculator: Canh S 1401-1402

[ 27/08/2021 10:31:40 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S 1396.6

[ 27/08/2021 10:32:48 ] TTSpeculator: Các lệnh Long lên 1401 dính hết vào lệnh Short của chúng tôi

[ 27/08/2021 11:23:51 ] TTSpeculator: Đầu phiên chiều chúng tôi sẽ canh S

[ 27/08/2021 11:29:34 ] TTSpeculator: Chiều sẽ có ván S, quí vị không L đuổi

[ 27/08/2021 01:02:43 ] TTSpeculator: Chúng tôi S 1407.2

[ 27/08/2021 01:03:30 ] TTSpeculator: Sẽ canh S thêm

[ 27/08/2021 01:12:32 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm 1413.5

[ 27/08/2021 01:23:17 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S 1411.7

[ 27/08/2021 01:37:54 ] TTSpeculator: Chúng tôi S 1416

[ 27/08/2021 01:38:13 ] TTSpeculator: S nhẹ cắt lỗ nếu vượt qua 1417.5

[ 27/08/2021 01:42:25 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S 1415

[ 27/08/2021 01:42:37 ] TTSpeculator: tạm quan sát đứng ngoài

[ 27/08/2021 01:53:21 ] TTSpeculator: 1417 - 1407 Vèo cái lỗ 10đ