Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 26/10/2021 09:08:02 ] TTSpeculator: Ngày 26/10: Chào buổi sáng

[ 26/10/2021 09:08:12 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 26/10/2021 10:53:56 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ 1472.6

[ 26/10/2021 11:01:10 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long thêm 1472

[ 26/10/2021 11:15:38 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long 1474.3

[ 26/10/2021 11:24:40 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ lại 1473

[ 26/10/2021 01:34:36 ] TTSpeculator: chúng tôi cắt lỗ 1470.2