Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 26/07/2021 08:25:24 ] TTSpeculator: Ngày 26/7: Chào buổi sáng

[ 26/07/2021 08:25:32 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 26/07/2021 09:07:05 ] TTSpeculator: Chúng tôi L nhẹ giá
1400

[ 26/07/2021 09:11:46 ] TTSpeculator: Chúng tôi L thêm 1399

[ 26/07/2021 09:11:52 ] TTSpeculator: Tỷ trọng 10%

[ 26/07/2021 09:12:31 ] TTSpeculator: Chỉ L nhẹ thăm dò trước. Tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ 3-4đ

[ 26/07/2021 09:19:11 ] TTSpeculator: Phiên hôm nay lướt sóng 2 chiều biên 2-6 đ

[ 26/07/2021 09:19:25 ] TTSpeculator: hiện VN30 đang tăng điểm tiếp

[ 26/07/2021 09:22:59 ] TTSpeculator: Phần lướt sóng quí vị chủ động

[ 26/07/2021 09:23:16 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã lướt 2/3 Long giá 1403

[ 26/07/2021 09:24:04 ] TTSpeculator: sau đó đợi chỉnh xuoong long lai giá đỏ sau

[ 26/07/2021 09:33:53 ] TTSpeculator: chúng tôi giữ tỷ trọng L nhỏ và quan sát.

[ 26/07/2021 09:34:28 ] TTSpeculator: vni khó tăng mạnh và cũng chưa có lý do giảm mạnh trong phiên

[ 26/07/2021 09:34:37 ] TTSpeculator: nên quí vị chủ động giao dịch nhỏ

[ 26/07/2021 09:39:48 ] TTSpeculator: Chúng tôi đang quan sát... do giữ tỷ trọng L nhỏ.

[ 26/07/2021 09:55:32 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng L 1402.6

[ 26/07/2021 10:05:13 ] TTSpeculator: Chúng tôi L lại <1400

[ 26/07/2021 10:05:19 ] TTSpeculator: L nhẹ thôi

[ 26/07/2021 10:10:35 ] TTSpeculator: L nhẹ xong dừng và quan sát

[ 26/07/2021 10:16:29 ] TTSpeculator: BIên nhỏ nên quí vị chủ động

[ 26/07/2021 10:16:36 ] TTSpeculator: CHúng tôi chỉ tư vấn mở vị thế

[ 26/07/2021 10:19:51 ] TTSpeculator: Chúng tôi 0 vị thế và quan sát thêm

[ 26/07/2021 10:22:05 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã chốt L vùng tham chiếu và quan sát

[ 26/07/2021 10:44:53 ] TTSpeculator: VN30 chuẩn bị hồi

[ 26/07/2021 10:49:12 ] TTSpeculator: thị trường chỉ giao dịch nhỏ lướt nhỏ. Khó quí vị nên đứng ngoài

[ 26/07/2021 11:01:06 ] TTSpeculator: Chúng tôi không L nữa... sẽ đợi hồi canh S sau

[ 26/07/2021 11:03:43 ] TTSpeculator: Đầu phiên sáng chúng tôi phán đoán thị trường sai ... mở Long nhưng kịp thoát ra ngoài

[ 26/07/2021 01:13:26 ] TTSpeculator: Chúng tôi S 1395.5

[ 26/07/2021 01:13:50 ] TTSpeculator: S nhẹ 1 phần

[ 26/07/2021 01:15:59 ] TTSpeculator: S thêm 1397

[ 26/07/2021 01:16:31 ] TTSpeculator: Cắt lỗ nếu vượt 1400

[ 26/07/2021 01:17:20 ] TTSpeculator: Khi VNI rơi lại

[ 26/07/2021 01:17:24 ] TTSpeculator: PS sẽ rơi nhanh

[ 26/07/2021 01:21:25 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng S 1494.6

[ 26/07/2021 01:21:50 ] TTSpeculator: VN30 rơi nhưng PS khỏe nên tạm đóng

[ 26/07/2021 01:29:52 ] TTSpeculator: Vừa rồi chúng tôi đóng S 1394.6. Họ cố kéo lên nhưng đi ngược VN30 chỉ có lỗ

[ 26/07/2021 01:30:21 ] TTSpeculator: Các bạn đã thấy nhóm kéo lên 1397 đang cắt lỗ

[ 26/07/2021 01:33:11 ] TTSpeculator: thị trường đã yếu Long lên trong khi VN30 tụt xuống không lỗ mới lạ

[ 26/07/2021 01:51:54 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhẹ 1406

[ 26/07/2021 01:52:34 ] TTSpeculator: sau 2h vni chỉnh

[ 26/07/2021 01:52:38 ] TTSpeculator: có thể đến sớm hơn

[ 26/07/2021 01:53:22 ] TTSpeculator: Nếu sai chúng ta cắt 3đ

[ 26/07/2021 01:53:35 ] TTSpeculator: nhưng tôi tin sau 2h

[ 26/07/2021 01:53:37 ] TTSpeculator: vni chỉnh

[ 26/07/2021 01:58:01 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng S 1404.6

[ 26/07/2021 01:58:53 ] TTSpeculator: VN30 chỉnh rất rõ... nhưng PS nó lại khỏe nên chúng tôi tạm đóng