Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 26/06/2020 08:43:06 ] TTSpeculator: Ngày 26/6: Chào buổi sáng

[ 26/06/2020 08:43:15 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 26/06/2020 09:03:00 ] TTSpeculator: Phiên hôm nay chúng tôi sẽ trading 2 chiều với tỷ trọng nhỏ

[ 26/06/2020 09:25:54 ] TTSpeculator: Đầu phiên vnindex tăng 8 đến 8.5 điểm sau đó chỉnh

[ 26/06/2020 09:26:34 ] TTSpeculator: Chúng tôi đưa ra dự báo để quí vị tự trading

[ 26/06/2020 09:30:18 ] TTSpeculator: Đúng như chúng tôi dự đoán vnindex tăng +8 điểm đã chỉnh

[ 26/06/2020 09:36:26 ] TTSpeculator: Với diễn biến thị trường hiện nay khi PS > 787 quí vị nên dừng Long.

[ 26/06/2020 09:37:14 ] TTSpeculator: Thay vì Long đuổi... chúng tôi sẽ đợi cửa S phía trên

[ 26/06/2020 09:46:27 ] TTSpeculator: Chúng tôi đứng ngoài quan sát.

[ 26/06/2020 09:46:43 ] TTSpeculator: Không L đuổi... không S đuổi

[ 26/06/2020 01:22:59 ] TTSpeculator: vni chuẩn bị hồi lên

[ 26/06/2020 01:24:05 ] TTSpeculator: Quí vị có Short nên đóng... đợi hồi cao mới S sau