Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 25/08/2021 08:30:29 ] TTSpeculator: Ngày 25/8: Chào buổi sáng

[ 25/08/2021 08:30:38 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 25/08/2021 01:24:06 ] TTSpeculator: vnindex yếu quí vị hạn chế Long đuổi

[ 25/08/2021 01:29:39 ] TTSpeculator: Chúng tôi S 1420.5

[ 25/08/2021 01:29:54 ] TTSpeculator: Canh S 1 phần vùng 1420.5-1422

[ 25/08/2021 01:42:08 ] TTSpeculator: VN30 đang đuội đi

[ 25/08/2021 01:45:04 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S 1418.7

[ 25/08/2021 01:45:20 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã S khá vùng 1420.5-1421.5

[ 25/08/2021 01:46:32 ] TTSpeculator: Chúng tôi lại đợi kéo để S nhịp tiếp theo

[ 25/08/2021 01:54:13 ] TTSpeculator: Vùng giá 1422 không L, không S quan sát