Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 25/03/2020 08:34:08 ] TTSpeculator: Ngày 25/3: Chào buổi sáng

[ 25/03/2020 08:34:16 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 25/03/2020 09:19:35 ] TTSpeculator: Chúng tôi Short 1 phần giá 641

[ 25/03/2020 09:19:59 ] TTSpeculator: Quí vị canh vùng giá 640-643 Short 1 phần.

[ 25/03/2020 09:25:10 ] TTSpeculator: Và chủ động trong việc lướt sóng, chốt lời và cắt lỗ.

[ 25/03/2020 09:29:09 ] TTSpeculator: Vnindex tăng 18 điểm đi ngang ở đấy sau đó bị áp lực chốt lời giảm dần

[ 25/03/2020 09:30:43 ] TTSpeculator: VIC, VRE sẽ có giá đỏ do Tây bán

[ 25/03/2020 09:32:09 ] TTSpeculator: dòng cổ phiếu họ V sẽ đỏ hết.

[ 25/03/2020 09:34:30 ] TTSpeculator: vnindex khả năng đã đạt đỉnh cao nhất khi tăng 18đ

[ 25/03/2020 09:34:38 ] TTSpeculator: Chúng tôi sẽ canh S lần 2

[ 25/03/2020 09:37:07 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S giá 637 và < 637

[ 25/03/2020 09:38:38 ] TTSpeculator: Đúng như chúng tôi dự đoán VIC, VHM đã đỏ

[ 25/03/2020 09:39:33 ] TTSpeculator: Đến lượt VRE đỏ

[ 25/03/2020 11:10:59 ] TTSpeculator: Quí vị có Long canh đóng vùng giá 641

[ 25/03/2020 11:11:43 ] TTSpeculator: Chúng tôi mới Short nhẹ 641.8

[ 25/03/2020 11:21:48 ] TTSpeculator: Phần lướt sóng quí vị chủ động

[ 25/03/2020 11:23:29 ] TTSpeculator: vùng đóng vị thế Short tham khảo 636- 638 và tự cân chỉnh

[ 25/03/2020 11:27:01 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S giá 638 và nghỉ

[ 25/03/2020 11:27:13 ] TTSpeculator: do ko muốn giữ vị thế qua trưa.

[ 25/03/2020 01:06:51 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long giá 642

[ 25/03/2020 01:30:49 ] TTSpeculator: Quí vị có L giữ chặt

[ 25/03/2020 01:43:45 ] TTSpeculator: Quí vị canh vùng giá 642-645 nếu có Long thêm.

[ 25/03/2020 01:54:33 ] TTSpeculator: Phiên mai vnindex sẽ tăng mạnh tiếp, quí vị giữ Long

[ 25/03/2020 02:08:13 ] TTSpeculator: Đóng cửa giá cao nhất phiên

[ 25/03/2020 02:17:42 ] TTSpeculator: Chúng tôi vẫn nắm giữ 1 phần L qua đêm

[ 25/03/2020 02:30:11 ] TTSpeculator: Chúng tôi nắm giữ Long. Phiên mai thích sẽ đóng Long được vùng giá cao hơn giá hiện tại 10-20 giá

[ 25/03/2020 02:39:55 ] TTSpeculator: Có rất nhiều mã trong rổ VN30 khớp giá trần. PHiên mai còn tăng mạnh tiếp. Đêm nay DJ cũng tăng mạnh