Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 25/03/2019 08:40:34 ] TTSpeculator: Ngày 25/3: Chào buổi sáng

[ 25/03/2019 08:40:44 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 25/03/2019 09:04:35 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S 1/2 giá 882.8

[ 25/03/2019 09:08:13 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng thêm vị thế Short giá 883

[ 25/03/2019 09:08:39 ] TTSpeculator: Quí vị giữ lại 1/3 Short theo trend

[ 25/03/2019 09:08:55 ] TTSpeculator: Đến giữa phiên hồi chúng tôi mở vị thế Short lại

[ 25/03/2019 09:25:33 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng hết Short giá 880.6

[ 25/03/2019 09:28:54 ] TTSpeculator: VN330 đang ở mức 893 và sẽ có hồi dần vào giữa phiên

[ 25/03/2019 10:34:32 ] TTSpeculator: Chúng tôi chấp nhận rủi ro. Long 10% tại giá 881

[ 25/03/2019 10:36:33 ] TTSpeculator: Chúng tôi chỉ lướt sóng nên sẽ không khuyến nghị thời điểm đóng.

[ 25/03/2019 10:52:49 ] TTSpeculator: Quí vị nào Long cùng chúng tôi đóng vị thế Long giá 883.9

[ 25/03/2019 10:52:56 ] TTSpeculator: Short thì đợi thêm

[ 25/03/2019 10:54:00 ] TTSpeculator: Chúng tôi S lại 883.9

[ 25/03/2019 01:25:51 ] TTSpeculator: Chúng tôi vẫn giữ vị thế Short.

[ 25/03/2019 01:50:18 ] TTSpeculator: Chúng tôi giữ vị thế Short qua đêm.

[ 25/03/2019 01:53:47 ] TTSpeculator: Thị trường cơ sở đang hồi nhưng cuối phiên dễ giảm trở lại.

[ 25/03/2019 01:54:11 ] TTSpeculator: TTCK thế giới xấu. Nên chúng tôi giữ vị thế qua đêm.

[ 25/03/2019 02:00:38 ] TTSpeculator: Còn 30 phút nữa đến phiên ATC. Trường hợp có hồi quí vị vẫn giữ nguyên vị thế Short. Nếu hồi cao Chúng tôi sẽ short thêm

[ 25/03/2019 02:04:42 ] TTSpeculator: Về tỷ trọng vị thế Short tự quí vị tính toán. Tuyệt đối không Full

[ 25/03/2019 02:22:17 ] TTSpeculator: Nắm giữ qua đêm cũng tùy sự chấp nhận rủi ro quí vị tính toán.

[ 25/03/2019 02:22:47 ] TTSpeculator: Chúng tôi nắm 1 phần vị thế qua đêm

[ 25/03/2019 02:29:32 ] TTSpeculator: Chúng tôi chỉ giữ 10% qua đêm

[ 25/03/2019 02:41:26 ] TTSpeculator: Chúng tôi để 5% qua đêm.