Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 24/06/2021 08:43:28 ] TTSpeculator: Ngày 24/6: Chào buổi sáng

[ 24/06/2021 08:43:36 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 24/06/2021 09:24:55 ] TTSpeculator: NĐT đu theo tin CTG long đuổi PS đã lỗ ngay đầu giờ

[ 24/06/2021 10:15:01 ] TTSpeculator: Đầu phiên sáng VN30 đã có đỉnh trong phiên tại 1497... Có đỉnh để so sánh bất cứ nhịp hồi nào sát đỉnh trên chúng tôi sẽ canh S

[ 24/06/2021 10:56:00 ] TTSpeculator: Vùng này quí vị không S đuổi. Đợi VN30 hồi mới S

[ 24/06/2021 10:56:57 ] TTSpeculator: Chúng tôi dự VN30 giảm -5.5 điểm sẽ có hồi

[ 24/06/2021 11:03:15 ] TTSpeculator: VN30 hồi , PS hồi yếu nên không L. Đợi cơ hội S giá tốt

[ 24/06/2021 01:18:01 ] TTSpeculator: Chúng tôi ngồi đợi để canh S, không L

[ 24/06/2021 01:18:45 ] TTSpeculator: khi VN30 hồi thì PS tăng yếu... khi VN30 giảm lại thì PS giảm nhanh hơn nên cửa S sáng hơn

[ 24/06/2021 01:24:17 ] TTSpeculator: VN30 đang hồi đấy... nhưng chúng tôi đợi VN30 hồi hết lực là S nhẹ

[ 24/06/2021 01:33:52 ] TTSpeculator: Chúng tôi S 1494

[ 24/06/2021 01:34:04 ] TTSpeculator: Canh Short nhẹ vùng 1494-1495

[ 24/06/2021 01:36:11 ] TTSpeculator: VN30 tăng +5 điểm sẽ đảo chiều

[ 24/06/2021 01:36:28 ] TTSpeculator: nên quí vị canh vùng 1494-1495 S

[ 24/06/2021 01:39:34 ] TTSpeculator: dự kiến sau 1h50 hoặc sau 2h vnindex sẽ chỉnh xuống

[ 24/06/2021 01:39:52 ] TTSpeculator: và chỉnh cuối phiên sẽ chỉnh luôn

[ 24/06/2021 01:45:47 ] TTSpeculator: Việc đóng vị thế quí vị tự lướt

[ 24/06/2021 01:48:35 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng giá đỏ... sẽ canh hồi để S lại

[ 24/06/2021 01:50:40 ] TTSpeculator: Chúng tôi luôn dự đoán dư thời gian và dư điểm số

[ 24/06/2021 01:51:29 ] TTSpeculator: VN30 dự +5 điểm đảo nhưng +4.5 điểm đã đảo. Dự sau 1h50 vni đảo thực tế sau 1h36 đã đảo

[ 24/06/2021 01:55:52 ] TTSpeculator: quí vị không nên L

[ 24/06/2021 01:56:03 ] TTSpeculator: canh S là chỉnh

[ 24/06/2021 01:56:27 ] TTSpeculator: canh giá tốt S là chính

[ 24/06/2021 02:01:25 ] TTSpeculator: VN30 tiếp tục rơi