Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 23/09/2020 08:37:56 ] TTSpeculator: Ngày 23/9: Chào buổi sáng

[ 23/09/2020 08:38:04 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 23/09/2020 10:18:25 ] TTSpeculator: Chúng tôi S giá 858.2

[ 23/09/2020 10:21:13 ] TTSpeculator: Quí vị canh vùng 858.2 - 859 Short 1 phần

[ 23/09/2020 10:29:19 ] TTSpeculator: tỷ trọng Short 10-15%

[ 23/09/2020 10:33:34 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S 856.8

[ 23/09/2020 10:34:44 ] TTSpeculator: do vênh nên chúng tôi tạm đóng

[ 23/09/2020 10:40:37 ] TTSpeculator: PS > 857 chúng tôi không Long, chúng tôi lại ngồi đợi họ kéo để canh S

[ 23/09/2020 10:41:04 ] TTSpeculator: Nếu có diễn biến đặc biệt vào phiên chiều thì chúng tôi mới thay đổi quan điểm

[ 23/09/2020 10:41:59 ] TTSpeculator: Vùng này cả L, S đều khó... chúng tôi tạm đứng ngoài

[ 23/09/2020 10:48:12 ] TTSpeculator: Chúng tôi sai đóng lệnh Short hơi sớm

[ 23/09/2020 11:13:19 ] TTSpeculator: Quí vị lưu ý không Short < 856.

[ 23/09/2020 11:13:59 ] TTSpeculator: Thị trường nó vẫn vòng vèo và phiên chiều vẫn có thể có nhịp hồi lên

[ 23/09/2020 11:19:29 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long test 854.5

[ 23/09/2020 11:21:27 ] TTSpeculator: Cắt lỗ nếu thủng 853

[ 23/09/2020 01:05:51 ] TTSpeculator: Vùng đóng L: 855.5 - 856.5

[ 23/09/2020 01:06:27 ] TTSpeculator: chúng tôi tạm đóng 855.5 và quan sát

[ 23/09/2020 01:15:56 ] TTSpeculator: Quí vị canh đóng Long vùng chúng tôi khuyến nghị, nếu vượt lên trên vùng đó chuẩn bị tinh thần mở Short .

[ 23/09/2020 01:26:39 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhẹ 856

[ 23/09/2020 01:31:05 ] TTSpeculator: Phiên hôm nay chúng tôi lướt sóng khi lãi 1.5-2.5 giá

[ 23/09/2020 01:31:17 ] TTSpeculator: Nên sau khi mở vị thế quí vị lướt sóng

[ 23/09/2020 01:33:23 ] TTSpeculator: Chia từng phần để đóng vị thế

[ 23/09/2020 01:35:21 ] TTSpeculator: Về cuối phiên chúng tôi chưa đoán được xu hướng.

[ 23/09/2020 01:37:29 ] TTSpeculator: Biên nhỏ nên chúng tôi ko tư vấn điểm đóng, quí vị chủ động

[ 23/09/2020 01:38:07 ] TTSpeculator: Nhưng VN30 có điểm 860 kháng cự khá mạnh

[ 23/09/2020 01:39:24 ] TTSpeculator: Thị trường càng lên cao rủi ro càng lớn. Nên các phiên gần đây PS luôn < VN30

[ 23/09/2020 01:41:50 ] TTSpeculator: Chúng tôi tạm đóng Short giá 853.6