Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 23/06/2021 08:50:49 ] TTSpeculator: Ngày 23/6: Chào buổi sáng

[ 23/06/2021 08:50:58 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 23/06/2021 09:39:35 ] TTSpeculator: VN30 tăng +8.5 điểm sẽ chỉnh

[ 23/06/2021 09:40:07 ] TTSpeculator: Chúng tôi đưa ra mốc điểm để quí vị tính

[ 23/06/2021 09:40:19 ] TTSpeculator: Tránh Long đuổi bị giá cao

[ 23/06/2021 09:41:10 ] TTSpeculator: Phiên hôm nay nên giao dịch 2 chiều tỷ trọng nhỏ

[ 23/06/2021 09:45:01 ] TTSpeculator: Chúng tôi sẽ đợi nhịp hồi tới để mở S nhẹ

[ 23/06/2021 09:47:28 ] TTSpeculator: Quan sát phản ứng VN30 hồi lên mốc 1798 để tính

[ 23/06/2021 09:47:35 ] TTSpeculator: 1498

[ 23/06/2021 11:39:09 ] TTSpeculator: Khi PS ở mốc 1498 chúng tôi có khuyến nghị canh hồi để Short. Sau đó chúng tôi bận không theo dõi thị trường nên bỏ lỡ

[ 23/06/2021 11:39:25 ] TTSpeculator: Đầu phiên chiều chúng tôi ngồi đợi kéo hết lực là chúng tôi S

[ 23/06/2021 11:44:05 ] TTSpeculator: Long để cho người khác

[ 23/06/2021 01:05:44 ] TTSpeculator: VN30 vẫn đang chiều tăng lên

[ 23/06/2021 01:06:00 ] TTSpeculator: quí vị chưa S đợi giá tốt hơn

[ 23/06/2021 01:12:12 ] TTSpeculator: Tuyệt đối không L

[ 23/06/2021 01:23:52 ] TTSpeculator: VN30 vẫn tiếp tục rơi

[ 23/06/2021 01:38:37 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã S 1 p hần vùng 1491.6

[ 23/06/2021 01:39:03 ] TTSpeculator: Quí vị không S đuổi đợi PS vùng 1493 S

[ 23/06/2021 01:39:40 ] TTSpeculator: Chúng tôi mới S nháp. Canh VN30 tăng +4 điểm bắt đầu S thêm

[ 23/06/2021 01:41:03 ] TTSpeculator: Chúng tôi S 1493.3

[ 23/06/2021 01:42:52 ] TTSpeculator: Khả năng phiên mai vnindex đỏ điểm

[ 23/06/2021 01:44:40 ] TTSpeculator: với kiểu VN30 tăng thế này khả năng sau 2h VN30 sẽ chỉnh xuống đến hết phiên

[ 23/06/2021 01:44:51 ] TTSpeculator: Chúng tôi thấy VN30 đang chỉnh

[ 23/06/2021 01:49:00 ] TTSpeculator: Chúng ta cứ S nhỏ trước 1 phần... sau 2h hoặc sau 2h15 mà rơi thì S đuổi

[ 23/06/2021 01:54:47 ] TTSpeculator: Chúng ta đã đúng

[ 23/06/2021 01:55:07 ] TTSpeculator: Cứ vùng 93 S là ăn

[ 23/06/2021 01:57:46 ] TTSpeculator: VN30 vẫn đang rơi.

[ 23/06/2021 01:58:05 ] TTSpeculator: Quí vị túc tắc đóng S

[ 23/06/2021 01:58:22 ] TTSpeculator: thậm chí có thể cuối phiên giá thấp nhất

[ 23/06/2021 02:00:54 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã nói rất rõ Short vùng 1493

[ 23/06/2021 02:01:49 ] TTSpeculator: giờ túc tắc đóng S dần ...

[ 23/06/2021 02:02:11 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng S < 1486

[ 23/06/2021 02:03:46 ] TTSpeculator: có thể cuối phiên PS sâu nhất

[ 23/06/2021 02:05:17 ] TTSpeculator: nhưng chúng ta có lãi cứ đóng rồi tính tiếp