Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 22/10/2021 08:43:59 ] TTSpeculator: Ngày 22/10: Chào buổi sáng

[ 22/10/2021 08:44:10 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 22/10/2021 01:50:46 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ 1488.7

[ 22/10/2021 01:50:58 ] TTSpeculator: Chỉ Long nhẹ cafe

[ 22/10/2021 01:56:03 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng Long 1491.4