Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 22/09/2020 08:22:58 ] TTSpeculator: Ngày 22/9: Chào buổi sáng

[ 22/09/2020 08:23:06 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 22/09/2020 09:22:41 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1 phần giá 848.4

[ 22/09/2020 09:35:07 ] TTSpeculator: Phiên hôm nay chúng tôi giao dịch cả 2 chiều.

[ 22/09/2020 09:35:27 ] TTSpeculator: Quí vị hạn chế Long đuổi trong phiên hôm nay

[ 22/09/2020 09:36:06 ] TTSpeculator: Chúng tôi chỉ Long phần nhỏ và quan sát thêm

[ 22/09/2020 09:42:28 ] TTSpeculator: Trong phiên quí vị chủ động lướt sóng.

[ 22/09/2020 09:42:43 ] TTSpeculator: Chúng tôi tạm lướt sóng giá 849.2

[ 22/09/2020 09:42:55 ] TTSpeculator: Khi có giá đỏ có thể canh Long lại

[ 22/09/2020 09:43:25 ] TTSpeculator: Còn nếu tăng mạnh chúng tôi lại canh chiều Short

[ 22/09/2020 09:57:03 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ từ giá tham chiếu

[ 22/09/2020 10:05:19 ] TTSpeculator: Khi hồi lên cao quí vị chủ động lướt

[ 22/09/2020 10:09:30 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã chủ động đóng 1 phần Long giá 849.8

[ 22/09/2020 10:09:45 ] TTSpeculator: Còn lại phần nhỏ giữ quan sát thêm

[ 22/09/2020 10:37:32 ] TTSpeculator: Vùng đóng Long 852 - 853

[ 22/09/2020 10:45:15 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long giá 852.8

[ 22/09/2020 01:38:32 ] TTSpeculator: Vùng này chúng tôi cũng chưa biết làm gì nên đang quan sát.

[ 22/09/2020 01:41:06 ] TTSpeculator: Nếu phiên mai không giữ được mốc 905

[ 22/09/2020 01:41:10 ] TTSpeculator: Khá rủi ro

[ 22/09/2020 01:44:05 ] TTSpeculator: vnindex đang cố kéo

[ 22/09/2020 01:44:22 ] TTSpeculator: nhưng rủi ro tăng lên

[ 22/09/2020 02:11:30 ] TTSpeculator: Chúng tôi S giá 851

[ 22/09/2020 02:11:36 ] TTSpeculator: S10%

[ 22/09/2020 02:15:11 ] TTSpeculator: Có thể atc phái sinh sẽ có giá đỏ

[ 22/09/2020 02:15:26 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng 1 phần Short giá tham chiếu

[ 22/09/2020 02:15:45 ] TTSpeculator: quí vị canh đóng khi hết phiên

[ 22/09/2020 02:16:05 ] TTSpeculator: Phần còn lại chúng tôi sẽ canh đóng hết

[ 22/09/2020 02:19:52 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng hết gia tham chiếu và nghỉ